English

Další činnost firem ACRI výrazně ovlivní 4. železniční balíček

Zavádění čtvrtého železničního balíčku do praxe se stalo jedním z hlavních témat jednání valné hromady ACRI, která se uskutečnila na konci března 2018 v Praze.  Tomuto jednání předcházelo vystoupení hostů a prezentace dopadové analýzy odvětví železničního průmyslu. Analýzu zpracovala pro ACRI společnost Deloitte.


Jak uvedl David Marek, hlavní ekonom Deloitte, cílem analýzy bylo definovat, jakou roli hraje obor v české ekonomice a jaké jsou přímé a nepřímé dopady činnosti železničního průmyslu.

„Železniční průmysl hraje v ekonomice významnější roli, než by se laické veřejnosti mohlo zdát. Se zahrnutím přímého vlivu i nepřímých efektů dosahuje podíl na HDP více než 1 %, konkrétně 1,3 % . To není zanedbatelné číslo – pro srovnání podíl finančních služeb je 4 % a podíl stavebního sektoru je 5 %. Důležitý je také přínos odvětví pro veřejné finance,“ upřesnil David Marek a dodal, že státní rozpočet je vlivem železničního průmyslu bohatší o 24 miliard Kč. Z analýzy také vyplývá, že multiplikátor zaměstnanosti je 2,5 – a díky železničnímu průmyslu existuje více než 50 tisíc pracovní míst. Podle Davida Marka jsou výsledky překvapivé právě z pohledu vysokého podílu na podílu HDP a zaměstnanosti.

Ředitel odboru drážní a vodní dopravy ministerstva dopravy Jindřich Kušnír auditorium informoval o implementaci 4. železničního balíčku. Připomněl, že od roku 2019 bude všechna vozidla jednotně schvalovat Evropská železniční agentura, a převezme tak některé kompetence drážních úřadů jednotlivých zemí. Zásadní změny jsou v současné době ve fázi přijímání jednotlivých předpisů. Řeší se postupy a procesy, třeba při odvolacím řízení, včetně složení kauce.

Podle nového generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody, vloni státní organizace investovala miliardu do ETCS ve vozidlech, letos to bude 300 milionů korun. SŽDC hledá nový způsob financování prostřednictvím EIB, plánuje dát 10 miliard korun na koridorové tratě a diskutuje také o sjednocení napájecích soustav, což představuje také 10 miliard korun.

Jak uvedl ředitel odboru kolejových vozidel Českých drah Rostislav Novák, národní dopravce realizuje 15 nadlimitních veřejných zakázek. „Potřebujeme obnovit náš stále zastaralý vozový park, připravují se tendry na osobní vozy, dieselové a elektrické jednotky. Konkrétně je před vypsáním 90 osobních vozů, 10 elektrických jednotek EMU 160 a rámcové dohody na EMU 240,“ uvedl Rostislav Novák. České dráhy připravují k 1. 7. organizační změnu v sektoru dep, vznikají tři celky provozní v Plzni, Praze a Olomouci a údržbové v Plzni, Praze a Brně.

Na novou situaci po realizaci 4. železničního balíčku se připravuje také Drážní úřad. Podle ředitele Jiřího Koláře řeší instituce mimo jiné problém s nedostatečně jazykově vybavenými úředníky. Letos se úřad zaměří na kácení stromů a státní dozor u výrobců a dopravců.

Zdeněk Chrdle, ředitel AŽD, upozornil na negativní dopady 4. železničního balíčku, konkrétně na ohrožení regionálních tratí a případné provázanosti s hlavními tratěmi a především na riziko výrazného omezení provozu na tratích bez ETCS.

„Pro letošní rok budeme reflektovat jako ACRI zavádění legislativy 4. železničního balíčku a čerpání finančních prostředků z fondů EU. Zaměříme se na problematiku implementace ERTMS. Naším zájmem je iniciovat stanovení přechodného období s ohledem na současný stav vybavení železniční infrastruktury a kolejových vozidel. Budeme pokračovat v podpoře členských firem v oblasti vědy a výzkumu, aktivně se účastnit projektů ekonomické diplomacie a tradičních prezentací ve společných expozicích na významných veletrzích,“ připomněl na jednání valné hromady hlavní pilíře činnosti ACRI její předseda předsednictva Tomáš Ignačák.

více fotografií ve fotogalerii

Nahoru