English

Novinky z průmyslu

SŽDC pokračuje ve zvyšování zabezpečení přejezdů

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje investovat v letošním roce 814 milionů korun do zvýšení zabezpečení 82 úrovňových přejezdů. Vedle modernizací nejstarších typů zabezpečovacích zařízení doplní u dvacítky přejezdů závory a na další čtyři přejezdy nainstaluje výstražná světelná zařízení. Desítky dalších přejezdů projdou kompletní rekonstrukcí, která se zaměří také na povrch přejezdové konstrukce. Správce české železniční sítě se bude dále věnovat testování nových technologií a zrychlení přípravy výstavby mimoúrovňových křížení.

SŽDC ve spolupráci s Policií České republiky a Drážním úřadem vytipuje každý rok desítky železničních přejezdů, které jsou vhodné pro modernizaci či zvýšení zabezpečení. Většinou se jedná o přejezdy, na kterých se v minulosti stávaly opakovaně dopravní nehody nebo o přejezdy vybavené nejstaršími typy zabezpečovacího zařízení či pouze výstražnými kříži. SŽDC se zároveň snaží snižovat počet přejezdů na české železnici. V loňském roce se podařilo zrušit celkem 16 přejezdů, ve většině případů na účelových či polních cestách.

Pozitivní je především skutečnost, že počet přejezdů zabezpečených pouze výstražnými kříži dlouhodobě klesá, a naopak nejrychleji posilují přejezdy se zabezpečovacím zařízením doplněným o závory. Jen v loňském roce přibyly závory na šedesáti přejezdech. Z přiloženého grafu vývoje nehodovosti za jednotlivé roky je patrné, jak tento trend napomáhá k postupnému snižování počtu střetnutí na přejezdech.

„Prosté doplnění přejezdu o závory však není levná záležitost. V ideálním případě, kdy stačí pouze doplnit stávající zabezpečovací zařízení o závory, se může jednat o jednotky milionů korun. Ale znám i případy, kdy se kvůli modernizaci přejezdu musela měnit konfigurace přilehlého staničního zabezpečovacího zařízení, a to se již můžeme bavit o částce významně převyšující deset milionů korun,“ říká ředitel odboru automatizace a elektrotechniky Martin Krupička.

SŽDC se zaměřuje i na další způsoby zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Například dlouhodobě testuje detektory překážek na přejezdech, které včas rozpoznají přítomnost vozidla na přejezdu v činnosti. V letošním roce SŽDC plánuje detektor otestovat v ostrém provozu na dvou přejezdech na Olomoucku. Zařízení bude uzpůsobeno tak, aby v případě zaznamenání překážky došlo k okamžitému přestavení návěstidel před přejezdem na návěst stůj, tedy neprodleně varovat strojvůdce blížícího se vlaku. Širší aplikaci detektorů zatím brání výrazně delší doba uzavření železničních přejezdů, což má negativní vliv na plynulost silniční dopravy a především na trpělivost řidičů a chodců.

 

Nejbezpečnější formou překonání železniční tratě je bezesporu mimoúrovňové křížení. V této oblasti SŽDC připravuje u osmi přejezdů záměr projektu stavby a dokumentaci k územnímu řízení. Další dva vytipované přejezdy zařadila do investičního plánu. Projektová příprava, získaní stavebního povolení a výběr zhotovitele může zabrat i několik let. V určitých případech je potřebná změna územního plánu, u některých staveb se musí zpracovat i samostatná studie vlivu na životní prostředí. „Také finanční náročnost těchto staveb je značná, od desítek milionů korun u jednoduchých staveb až po stovky milionů korun za vybudování jednoho mimoúrovňového křížení v komplikovaných případech. Bude-li například nutné přeložit stávající komunikace, či vykoupit další pozemky, můžeme uvažovat i o půl miliardě korun,“ říká Petr Hofhanzl, ředitel odboru přípravy staveb SŽDC.

Nahoru