English

Novinky z průmyslu

V ČR chybí stovky kilometrů modernizovaných tratí pro nákladní i osobní železniční dopravu

Je až s podivem, že v 21. století má Česká republika dvoukolejné vlakové spojení s Německem pouze přes Děčín, a tak si dobrovolně odpíráme spoustu benefitů, které by nám přineslo vysokorychlostní spojení mezi Prahou a Mnichovem případně Norimberkem.  Myslí si to výkonný ředitel ŽESNAD.CZ (Železniční sdružení nákladních dopravců) Oldřich Sládek.

Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ vzniklo za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých železničních dopravců jiným formám nákladní dopravy a nastavení lepších podmínek podnikání na české železnici. Mezi nejvýznamnější cíle sdružení patří výstavba nových moderních železničních koridorů v rámci České republiky a jejich napojení na evropskou železniční síť.

V posledních 28 letech se dle ŽESNAD.CZ houfně investovalo do páteřních dálničních sítí, což je vítaný jev, nicméně na jeho úkor trpěla železniční doprava. V posledních letech je, díky otevření soutěží na českých drahách, trendem zvyšování komfortu a kvality v osobní přepravě, nicméně v oblasti výstavby železniční infrastruktury Česká republiky ostatní zemím EU výrazně ztrácí.

„Již dnes pozorujeme obrovské přetížení kapacity na populárních trasách, jako je Praha – Ostrava nebo Praha – Brno, do budoucna je více než potřeba se problematice zasíťování České republiky dvou a vícekolejnými tratěmi zabývat. V poslední době naštěstí pozorujeme zájem se o těchto tématech bavit a konat ze strany Ministerstva dopravy a SŽDC,“ mluví o nadějných zítřcích Sládek.

Podle premiéra České republiky Andreje Babiše je pro Českou republiku nezbytné, aby se stávající zastaralá železniční síť zmodernizovala. Svou vizi vysokorychlostních železnic představil v nedávno vydané knize „O čem sním, když náhodou spím“ a jeho hnutí ANO má ve svém programu prosadit výstavbu moderních koridorů napříč Českou republikou.

Podle Oldřicha Sládka je teď pro ŽESNAD.cz prioritou vyvíjet tlak na stát ohledně rychlého plánovaní a budování tratí směrem k sousedním zemím. Sdružení také prosazuje zvyšování kapacity na domácích tratích budováním oddělené infrastruktury pro příměstskou dopravu s ohledem na možné další zvýšení intenzity osobní dopravy v souvislosti s avizovaným jízdným zdarma.

Nahoru