English

Novinky z průmyslu

Na opravy historických vozidel poskytne stát dotaci ve výši čtyři miliony korun

Do konce dubna mohou majitelé a provozovatelé historických železničních vozidel žádat o státní dotaci na jejich opravu. Ministerstvo dopravy pro tyto účely letos vyčlenilo částku čtyři miliony korun.

Nový program „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“ je nástupcem programu, který běžel od roku 2011. Zásadní změnou je možnost vyplatit až 80 procent uznatelných nákladů bez DPH. Do výše dotace 80 procent uznatelných nákladů lze kumulovat veřejné prostředky i z jiných zdrojů. Dříve bylo možné poskytnout jen 50 procent.

Cílem programu je podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel, a to především z pohledu zachování jejich technického a kulturního dědictví pro současnou a příští generaci, čímž se přispívá ke zvýšení zájmu o naši minulost v dopravním oboru – železnice. Historická kolejová železniční vozidla se setkávají se stále se zvyšujícím zájmem široké veřejnosti – historické jízdy parních vlaků, vystavovaní unikátních historických železničních vozidel a vozů.

Dotace se poskytuje na uvedení historického železničního vozidla do původního stavu, a to formou opravy, uvedení do provozuschopného stavu, údržby nebo obnovy hmotného dlouhodobého majetku – železničního vozidla.

Nahoru