English

Novinky z průmyslu

Nové technologie nacházejí uplatnění v přepravách uhlí

Akciová společnost ČD Cargo přechází na progresivní technologii vykládky energetického uhlí na vlečce Elektrárna Chvaletice. Dohodla se s vlastníkem elektrárny Sev.en EC, a.s. a dodavatelem technologie na vybudování nového vykládacího zařízení pro vykládku energetického uhlí. Samotná přeprava bude realizována v soupravách Innovagonů naložených 56 kontejnery tzv. montainery.

Zajímavostí bude použití robota pro posunování ložené soupravy vozů při vykládce. Poté, co byly vyřízeny všechny projektové a schvalovací procesy, byla v srpnu 2017 zahájena stavba vykládacího zařízení. Betonářské práce a příprava základů pro technologii proběhly úspěšně (i přesto, že bylo nutné překonat nepříznivé podmínky vyvolané kyselostí podloží) a v současné době je již montováno vlastní technické zařízení vykladače.

Montáž dle harmonogramu proběhne do konce února 2018 a v průběhu března bude zahájen ověřovací provoz k vyzkoušení funkčnosti zařízení. Plný provozní stav a převzetí vykládacího zařízení se očekává na přelomu dubna a května 2018.

Nahoru