English

UIC: Změna železniční normalizace

Normy se nacházejí prakticky ve všech oblastech našeho každodenního života, ale proč jsou pro železniční odvětví tak důležité? Obecné výhody standardizace jsou dobře známé; pomáhají udržovat a zvyšovat úroveň bezpečnosti, racionalizují provoz systému, zaručují úroveň kvality služeb, odstraňují riziko, zvyšují účinnost a snižují náklady.

Dobře sestavený podnikatelský standardizační rámec zajišťuje, že produkty, služby a procesy jsou vhodné pro jejich zamýšlené použití a uživatele. Zabezpečuje, aby produkty a systémy byly kompatibilní a interoperabilní. Pro sdílenou síť, kde různí operátoři používají stejnou infrastrukturu, jsou standardy klíčovým předpokladem pro bezpečný a spolehlivý provoz. To vše je samozřejmě navrženo tak, aby usnadňovalo službu zákazníkovi v tomto intermodálním světě.

Vezmeme-li v úvahu všechny výše uvedené body a že železnice jsou především systémem, provedla UIC interní přezkoumání úlohy, kterou vykonává při navrhování, konstrukci a zveřejňování nákladově efektivních norem pro železniční sektor. To vedlo k tomu, že 200 členů UIC se dohodlo na nedávném zasedání Valného shromáždění, které se konalo nedávno v Paříži, o vytvoření jednotky pro normalizaci, které bude fungovat jako "jednorázové místo" pro vývoj a zveřejňování IRS, které nyní nahrazují bývalé letáky. Další informace naleznete na tomto specializovaném videu vytvořeném společností UIC, která poskytuje podrobnější informace o mezinárodních železničních řešeních:

https://youtu.be/4StoVWvdtP4

Pod vedením Simona Fletchera a za podpory vedoucího programování standardů Célie Levy se tým bude skládat z několika koordinátorů programu, kteří budou funkčně podporovat systémovou technickou práci prováděnou fóry a platformami UIC ve všech technických (inženýrských ) a podnikové (provozní) disciplíny. V letošním roce se tým bude zaměřovat na urychlení výrobního procesu IRS, podporu zavádění inovačních výstupů a rozvíjení řady společných iniciativ s řadou partnerů uvnitř i mimo tradiční železniční sektor.

Nahoru