English

Novinky z průmyslu

Zaměstnanci SŽDC a ČD dostanou letos přidáno přibližně 4,5 procenta

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zvýší v letošním a příštím roce všem zaměstnancům mzdy v průměru o 4,4 procenta. U nejnižších tarifních stupňů vzroste mzda o osm procent. Provozním zaměstnancům Českých drah pak vzrostou platy o 4,5 procenta. Vyplývá to z uzavřených kolektivních smluv u obou státních firem.

SŽDC zaměstnává zhruba 17 tisíc lidí, průměrná mzda se pohybuje kolem 30 tisíc korun. „Při promítnutí nového systému tarifních mezd a nového osobního příplatku dochází u všech zaměstnanců k nárůstu mzdy v průměru o 4,4 procenta. V návaznosti na novou výši minimální mzdy od 1. ledna došlo k významné změně u nejnižších tarifních mezd," uvedla mluvčí firmy Kateřina Šubová.

Dále se vedení podniku s odbory dohodlo na vyplacení mimořádné odměny 5000 korun, a to v lednu v prosincové výplatě. Dojde také k dorovnání rozdílu vzniklého nepodepsáním kolektivní smlouvy před lednem 2018. Současně se upravila nominální hodnota stravenek na 110 Kč, 90 Kč a 55 Kč.

Provozním zaměstnancům Českých drah, mezi které patří například strojvedoucí, průvodčí a posunovači, vzrostou příští rok mzdy o 4,5 procenta. Administrativním pracovníkům stoupnou mzdy o dvě procenta. Všichni zaměstnanci dostanou jednorázovou mimořádnou odměnu 6000 korun.

„Jsem přesvědčen, že jsme dosáhli kompromisu, který je pro České dráhy ekonomicky únosný, chrání zájmy našeho akcionáře i věřitelů, kteří financují náš rozvoj, a zároveň zaručuje našim zaměstnancům sociální jistotu," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Pavel Krtek.

U dceřiné firmy ČD Cargo vzrostou letos platy v rozmezí 1200 až 1500 korun. To se nejvíce projeví u méně honorovaných profesí, jako jsou posunovači nebo zaměstnanci v opravárenství. Těm platy vzrostou i o více než sedm procent.

Nahoru