English

Novinky z průmyslu

AWT získala dotaci na implementaci aplikace TSI TAF

Mezinárodní dopravní společnost Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO,  získala dotaci z evropských fondů na implementaci aplikace TSI TAF (telematické aplikace v nákladní dopravě) do svých infomačních systémů. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci tzv. Nástroje pro propojení Evropy (CEF – Connecting Europe Facility).

Celý projekt v rámci Evropské unie je zaměřen na vývoj a implementaci standardů pro datovou výměnu v souladu s Nařízením o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě (TSI TAF) do informačních systémů, které využívají železniční dopravci pro plánování a operativní zajištění své činnosti.

Požadavek TSI TAF vyžaduje, aby stávající funkce byly rozšířeny o komunikaci s provozovateli infrastruktury, dopravci a držiteli vozů. Projekt umožní nasadit dopravcům k dosažení plné interoperability méně nákladné, ale stejně komplexní řešení, jaká mají velcí národní dopravci.

„Cílem Evropské unie je celkově železniční sektor podpořit a část přeprav přesunout ze silnice na železnici a jedním ze způsobů je sjednocení pravidel a podmínek napříč celou EU, které vstup na železnici zjednoduší. K tomu EU zřídila speciální orgán Evropskou agenturu pro železnici, která tato pravidla a podmínky definuje. Implementace aplikace TSI TAS do našich informačních systému je pro naši společnost v dnešní době nutností, která naši práci v budoucnu zjednoduší a zefektivní,“ říká David Kostelník, provozní ředitel skupiny AWT.

V rámci společnosti AWT byl zřízen speciální projektový tým ze zástupců jednotlivých oblastí (provoz, správa lokomotivního a vozového parku, dispečink, IT atd.), který jej bude následně aplikovat do systémů skupiny AWT.

„Aplikace TSI TAF upravuje způsob datové komunikace mezi jednotlivými subjekty na železnici jako jsou manažeři infrastruktury, dopravci nebo držiteli vozů. Hlavním cílem našeho projektového týmu je zajistit takové podmínky, aby AWT byla plně interoperabilní v rámci Evropské unie a dál se mohla rozvíjet v rámci evropského železničního trhu,“ dodává Barbora Lubojacká, IT ředitelka AWT.

Nahoru