English

Novinky z průmyslu

Zemřel bývalý ministr dopravy Ing. Vladimír Blažek

Ve věku 88 let zemřel 14. prosince bývalý federální ministr dopravy ČSSR a poslanec Federálního shromáždění. „V tichosti odešel člověk, který v naší branži a v celém životě uznával práci, která posouvala věci dopředu ať bylo, jak bylo. Bez ohledu na postavení ministra se choval ke všem svým spolupracovníkům na jakékoli úrovni vždy vstřícně, věcně, odborně,“ vzpomínají dnes jeho bývalí spolupracovníci.

Ing. Vladimír Blažek se narodil 5. dubna 1929 ve Štěpánově na Olomoucku. Pocházel z rodiny železničního zaměstnance. Vyučil se zedníkem, pak absolvoval vyšší průmyslovou školu stavební v Brně a nakonec i Vysokou školu železniční v Žilině (podle jiného zdroje Vojenskou fakultu Vysoké školy železniční v Praze). Od roku 1955 pracoval na různých vedoucích postech v Československých státních drahách. V ČSD byl náčelníkem traťové distance, náčelníkem traťové strojní stanice, náměstkem náčelníka služby traťového hospodářství, náměstkem náčelníka dráhy a nakonec před nástupem do vlády náčelníkem Střední dráhy.

V letech 1975–1988 působil jako ministr dopravy ČSSR ve vládách Lubomíra Štrougala. Po svém odchodu z ministerské funkce dalších 10 let pracoval na železnici. Ve volbách roku 1986 zasedl za KSČ do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Ve Federálním shromáždění setrval do ledna 1990, kdy rezignoval na svůj post v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění po sametové revoluci.

Nahoru