English

Novinky z průmyslu

OLTIS implementuje TSI TAF v Maďarsku

Členské země EU letos schválily dopravní projekty, které získají 2,6 miliardy eur z fondu nástroje pro propojení Evropy (CEF) a významně tak přispějí k digitalizaci a dekarbonizaci dopravy. V rámci CEF byl schválen i projekt „Implementace TSI TAF u soukromých maďarských železničních dopravců“ s rozpočtem 1,25 mil. Eur, v rámci konsorcia OLTIS Group a maďarských partnerů FLOYD a MMV.

V letech 2018–2020 se projekt zaměří na vývoj a implementaci standardů do informačních systémů, které využívají železniční dopravci pro plánování a operativní zajištění své činnosti, kdy stávající funkce budou rozšířeny o komunikaci s manažery infrastruktury, spolupracujícími dopravci a držiteli vozů. Jedná se o standardy pro datovou výměnu v souladu s Nařízením o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě (TSI TAF).

Projekt si klade za cíl pomoci soukromým dopravcům, kteří dosud nepoužívali komplexní systémy provozované u velkých či národních dopravců, ale kteří musejí splnit požadavky z hlediska komplexnosti požadovaných funkcí. Projekt umožní nasadit těmto dopravcům k dosažení plné interoperability méně nákladné, ale stejně komplexní řešení, jaká mají velcí národní dopravci.

Nahoru