English

Novinky z průmyslu

Žofínské fórum: Dopravci by mohli za nejvytíženější tratě platit koncesi

Počet vlaků na české železnici i počet přepravených cestujících v posledních letech poměrně rychle roste, což přináší na některých nejvytíženějších tratích problémy s kapacitou dopravní cesty. Jednou z možností, jak situaci zlepšit, je podle prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka přejít na koncesní model – dopravci by platili státu za možnost provozovat dopravu po těchto tratích. Řekl to na Žofínském fóru věnovaném evropské železnici 21. století.

Podle jeho slov lze v současnosti o tomto principu možné uvažovat pouze na trase mezi Prahou a Ostravou, do budoucna ale přichází v úvahu i spojení mezi Prahou a Brnem. Právě trať Praha – Ostrava je prvním spojením v České republice, kde byla zavedena konkurence železničních dopravců. To přineslo zlepšení služeb pro cestující a snížení cen jízdenek, na druhou stranu ale množství vlaků konkurenčních dopravců z trasy téměř vytlačilo nákladní dopravu a problémy má i regionální doprava.

V osobní dopravě může o přidělení volné kapacity na českých kolejích požádat každý dopravce. Správa železniční dopravní cesty mu ji přidělí, pokud jeho komerční spoj nekoliduje s jiným vlakem. Takto jednoduché to ale do budoucna nebude. Podle Čočka se bude na železnici vždy provádět takzvaný test hospodářské vytíženosti, pokud bude chtít některý z dopravců nasadit komerční spoj v krátkém časovém rozmezí od vlaku, který byl objednán státem nebo některým z krajů. Test by měl prověřit, zda nový spoj neodebere cestující z vlaku, který objednává stát, případně kraj, a na jehož provozu se finančně podílí. Náměstek Tomáš Čoček také informoval, že se stát bude muset velmi rychle zamyslet, do jakých tratí má smysl investovat a do jakých už ne. „Pravděpodobně budeme muset omezit investice do těch tratí, kde využívá vlaky velmi málo cestujících,“ upozornil.

Výkonný ředitel Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností (CER) Libor Lochman na Žofíně připomněl, že minulá léta na evropském železničním trhu byla ve znamení mohutné regulace železnice, která ale prý zabránila výraznějšímu propadu zájmu o železniční dopravu v minulých letech. Ten v poslední době sice roste, ale stále se nedaří zvyšovat podíl železnice zejména na přepravě zboží tak, jak to naplánovaly orgány EU. „Máme jednotnou legislativu, její interpretace jednotlivými členskými státy EU ale není rozhodně jednotná,“ poukázal Libor Lochman na jeden problém. Podle jeho slov je nutné do železnice dále výrazně investovat, musí se stabilizovat legislativa a musí se vytvořit podmínky pro intermodální dopravu. Nutné je také vybalancovat zpoplatnění dopravní cesty pro železniční a silniční dopravu.

Generální ředitel SŽDC Pavel Surý představil koncepci výstavby Rychlých spojení (RS), která by v budoucna měla zajistit velmi rychlé železniční spojení nejen v rámci České republiky. Klíčovým vnitrostátním úsekem RS je Praha – Brno – Ostrava, řeší se dvě varianty vedení trasy – jedna kopíruje dálnici D1 a druhá vede přes Havlíčkův Brod. Počítá se zde s rychlostí 250 až 350 km/hod. Pokud jde o spolupráci s okolními zeměmi, je nejdále příprava vysokorychlostní trati Praha – Drážďany následovaná modernizací železničního spojení Praha – Mnichov. Rychlé spojení se ale připravuje také směrem na Bratislavu a do Vídně. Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Pavel Krtek zdůraznil, že ČD se rozhodně nebrání soutěžím na provoz regionálních i dálkových vlaků, požadují ale jasně definovaná pravidla, nemůže prý také rozhodovat pouze nejnižší cena. „Soutěže na dálkovém vlaky mají svou logiku, není to tak živelné jako v případě krajů a regionální dopravy,“ podotkl Pavel Krtek. Předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik vidí šanci pro další rozvoj železniční dopravy zejména v podpoře vnitrokontinentální kombinované dopravy.

Nahoru