English

Novinky z průmyslu

ZKL letos oslavilo 70. výročí zahájení výroby ložisek v Brně

Uplynulé období roku 2017 bylo v podnicích koncernu ZKL spojeno s oslavou významného výročí 70 let zahájení výroby ložisek v Brně. Je to tradice, na kterou chce firma dále navázat a rozvíjet ji.

Z tohoto důvodu se poslední tři roky ZKL orientuje na výrobu ložisek pro konečné zákazníky (OEM + EDU) v následujících sektorech průmyslu: energetika z obnovitelných zdrojů – větrné elektrárny, železniční doprava – ložiska pro podvozky vagonů, lokomotiv a tramvají, ocelárenský průmysl – ložiska pro kovací stroje a válcovací stolice. Výsledkem této strategie je růst podílu prodeje těmto zákazníkům na celkových prodejích, který ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 dosáhne téměř 40 procent.

Těchto výsledků bylo možné dosáhnout na základě velkých investic do nových strojních technologií, informačních technologií v roce 2014 až 2016 a orientací na moderní metody konstruování ložisek, včetně jejich inovace. Je to výsledek práce techniků, pracovníků ve výrobě a v neposlední řadě i obchodníků. Tímto by koncern ZKL chtěl všem spolupracovníkům poděkovat za odvedenou práci a popřát jim mnoho úspěchů do nadcházejícího roku 2018, jak v pracovním, tak osobním životě.

Nahoru