English

Novinky z průmyslu

V Plzni byl odhalen památník padlým zaměstnancům Škodových závodů

Po dvaasedmdesáti letech má Plzeň důstojné pietní místo. V areálu plzeňské Škodovky byl totiž slavnostně odhalen památník zaměstnancům Škodových závodů, kteří padli za druhé světové války. Pomník byl kompletně vyroben současnými zaměstnanci Škody Transportation a je umístěn v bezprostřední blízkosti V. brány naproti budově 3D planetária.  Památník byl financován Nadací Krsek Foundation.

Nový památník je výsledkem mnoha let trvajících debat o vzniku důstojného pietního místa, které by připomínalo tragické oběti nacistické perzekuce stejně jako oběti spojeneckých náletů z řad zaměstnanců plzeňské Škodovky. Jedná se o kovový solitér vyvedený v industriálním duchu, který mimo jiné představuje průmyslový charakter místa. Památník je umístěn v areálu Škodovky tak, aby byl rovněž přístupný široké veřejnosti.

„Pomník padlých škodováků nám připomíná zásadní kapitolu z historie, která významně poznamenala nejen Škodovku a její zaměstnance, ale vlastně celou Plzeň. Odhalením památníku vzdáváme hold hrdinským činům lidí, kteří se nesmířili s okupací a přinesli oběť nejvyšší, tedy vlastní život,“ říká Tomáš Krsek, předseda dozorčí rady Škoda Transportation, spoluzakladatel Nadace Krsek Foundation.

„Tragické události druhé světové války je třeba mít neustále v paměti. Je třeba připomínat dalším generacím, jaké hrůzy se děly, jak lidé trpěli. A právě tento památník vytvořený současnými zaměstnanci Škodovky je symbolem utrpení, které zažili zaměstnanci závodů během náletů, a zároveň symbolem hrdosti současných zaměstnanců na historii,“ doplňuje hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

„Škodovka je neodmyslitelně spjatá s Plzní. Jsem velmi potěšen, že se Nadace Krsek Foundation rozhodla věnovat prostředky právě na památník, který nám všem bude připomínat hrdinství tehdejších zaměstnanců – dělníků i techniků –, kteří přišli v době nacistické okupace o život. Rovněž si vážím toho, že pomník vyrobili současní pracovníci Škody Transportation,“ uvedl plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

Památník financovala Nadace Krsek Foundation. Tento nadační fond založili Martina Krsková a Tomáš Krsek především za účelem poskytování stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách pro nejlepší české studenty. Společnost Škoda Transportation zaplatila výměnu oplocení okolo památníku.

V areálu Škody bylo v minulosti umístěno několik pamětních desek zaměstnanců, kteří zemřeli za druhé světové války. Ne všechny se ale dochovaly a každá měla jiný vzhled i použitý materiál, proto nakonec zvítězila myšlenka vybudovat nový památník, kde budou uvedena jména obětí. Na památníku je všech 398 jmen obětí druhé světové války z řad zaměstnanců společnosti. Jednalo se zpravidla o aktivní odbojáře, ale i oběti spojeneckých náletů na Škodovku.

Mezi odbojáři byl například Antonín Burda, který byl za druhé světové války pověřen řízením odbojové činnosti ve Škodovce. Několikrát se mu podařilo uniknout před gestapem, nakonec byl ale zatčen a zastřelen. Dalším odbojářem byl Josef Kočárek. Tento vědec a významný zaměstnance Škodových závodů mimo jiné předal spojencům mimořádně významnou a technicky podrobnou zprávu o výrobě raketových střel V2, jedné z tajných nacistických zbraní, kterými chtěl Hitler zvrátit průběh války. Josef Kočárek byl v roce 1944 zatčen a nakonec se v terezínské pevnosti otrávil (kompletní osobní příběhy některých hrdinů jsou níže v tiskové zprávě).

Celý pomník byl vyroben současnými zaměstnanci Škody Transportation podle návrhu architekta Petra Šneberka. „Při tvorbě návrhu památníku jsem se snažil využít nezaměnitelné logo Škodovky. Právě zjednodušený tvar okřídleného šípu – prolamovaný trojúhelník - tvoří základ podoby památníku a jeho rotací po vertikální ose vzniká poté výsledný tvar. Jedná se o symbol dlouhé historie, která se odehrávala v dobách jak dobrých, tak i těžkých. Dokladem toho jsou na památníku vyrytá jména zaměstnanců, kteří za války zemřeli a stali se němými svědky tehdejších událostí,“ sděluje architekt Petr Šneberk a dodává: „zvoleným materiálem je ocel pokrytá rzí, tedy tvrdý odolný kov, který nezáří novotou, ale naopak jej poznamenala historie.“

Nahoru