English

Novinky z průmyslu

ČD chtějí zvýšit podíl žen mezi svými zaměstnanci

České dráhy v současné době zaměstnávají necelých 4600 žen a jejich podíl na počtu zaměstnanců je zhruba 30 procent. V různých vedoucích pozicích od managementu po železniční stanice a depa jsou dnes ženy zastoupeny zhruba ze 40 procent.

Podíl žen ve vedení společnosti se postupně zvyšuje, stejně tak ale přibývá žen v dříve mužských profesích. Například strojvůdkyň má společnost 15 a dalších šest se na výkon tohoto náročného povolání připravuje. „Abychom podpořili vybrané manažerky, zapojili jsme se do programu Britské obchodní komory v České republice Equilibrium. Loni jsme vybrali čtyři ženy, z nichž dvě se následně staly ředitelkami odborů na generálním ředitelství a další předsedkyní představenstva jedné z našich dceřiných společností,“ vysvětlil předseda představenstva a generální ředitel ČD Pavel Krtek. Podle jeho slov program pokračuje i letos a nominace do něj se dočkaly další dvě manažerky ze Skupiny České dráhy.

Generální ředitel Pavel Krtek podepsal v Bruselu Deklaraci o rovných příležitostech mužů a žen v dopravním sektoru. Stalo se tak na konferenci „Women in Transport EU Platform for Change“, kterou uspořádal Hospodářský a sociální výbor EU ve spolupráci s Evropskou komisí. Konferenci zahájili komisařka pro dopravu Violeta Bulcová a předseda Hospodářského a sociálního výboru Georges Dassis. Za českého národního dopravce se jí zúčastnil právě předseda představenstva a generální ředitel Pavel Krtek, který prezentoval genderovou politiku Českých drah.

Hlavním smyslem dvoudenní pracovní cesty Pavla Krtka do Belgie ale byla prezentace postojů akciové společnosti České dráhy. S velvyslancem ČR při Evropské unii Jaroslavem Zajíčkem a s českými europoslanci například hovořil o postavení společnosti ČD v souvislosti s liberalizací osobní železniční dopravy v rámci EU.

Nahoru