English

První rok jako AV R&D, s.r.o.

Společnost AV R&D, s.r.o. má za sebou první úspěšný rok poté, co vyčlenila činnosti spadající do oblasti výzkumu a vývoje z mateřské společnosti AV ENGINEERING, a.s. Potvrdila se tak správnost a úspěšnost tohoto kroku a rok 2017 byl pro AV R&D velmi významný z pohledu stávajících a nových partnerství.

V roce 2017 se nám podařilo dokončit a zároveň nově započít významné projekty pro partnery v oblasti transportní techniky. Rozšířili jsme portfolio našich služeb o vibrační zkoušky s teplotním boxem, který umožní zkoušet v rozsahu -40 ÷ 120 °C (maximální rozměry zkoušeného vzorku 1400 x 1400  x1700 – Š  x V x D). Úspěšně jsme dodali několik speciálních zkušebních zařízení vyrobených na míru pro naše zákazníky a naši pozici v oblasti dodávky speciálních zkušebních zařízení potvrzují mimo jiné i zakázky mimo státy EU.

Jedním z cílů pro rok 2018 je dokončení akreditace zkušebního centra a zprovoznění aplikací IoT pro zkušební zařízení AV R&D. I nadále se budeme snažit být spolehlivým a kvalitním obchodním partnerem pro naše zákazníky a poskytovat řešení z oblasti R&D s nejvyšší přidanou hodnotou.

Těšíme se na viděnou v roce 2018 na akcích ACRI, veletrhu Czech Raildays nebo Innotrans a při dalších příležitostech.

 

Nahoru