English

Výroční setkání ACRI letos hostilo Národní technické muzeum

Aktuálním tématům týkající se rozvoje železnice, železniční dopravy a dopravní politiky státu z pohledu členů Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) se věnovalo výroční fórum na tradičním předvánočním setkání této asociace. Letos se uskutečnilo 30. listopadu v unikátních prostorech a mezi technickými skvosty Národního technického muzea v Praze. Generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská přivítala v panelové diskusi Jana Jandu z Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ondřeje Fantu z Drážního úřadu, Hanu Dluhošovou z Českých drah a Mojmíra Nejezchleba ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Vedoucí odboru ekonomické diplomacie ministerstva zahraničních věcí Jan Janda poděkoval za celoroční spolupráci s ACRI. „Jsme rádi, že prostřednictvím projektů ekonomické diplomacie můžeme pomáhat českým firmám a těšíme se na další projekty v oblasti železničního průmyslu.“  Ředitel sekce provozně-technické Drážního úřadu Ondřej Fanta přiblížil kroky úřadu v souvislosti se IV. železničním balíčkem a s připravovanou změnou v registraci železničních vozidel. „Úzce spolupracujeme s ACRI, snažíme se naslouchat sektoru, aby naše práce byla ku prospěchu a čeští výrobci nebyli v rámci Evropy znevýhodněni,“ a doplnil zatím známé detaily z Evropské železniční agentury: „V souvislosti se schvalováním vozidel vznikne tzv. One Stop Shop. Výrobci dodají do databáze technické specifikace a do 1 měsíce agentura sdělí, zda jsou dodané materiály kompletní či je nutné je doplnit. Poté budou mít země, pro které chce výrobce provoz schválit, maximálně čtyři měsíce na porovnání parametrů celoevropských a národních. Proces schvalování vozidla by se měl zjednodušit, zefektivnit, ale otázka výše poplatků je zatím otevřená.“

Z pohledu Českých drah přinesl rok 2017 dva zlomové body: ministerstvo dopravy notifikovalo časový harmonogram pro výběr dopravců na dálkovou dopravu a vypsalo výzvy v rámci OPD II. „Historicky poprvé můžeme získat dotaci až do výše 83 procent hodnoty vozidla. Aktualizujme investiční plány a budeme vyhlašovat veřejné zakázky. Chceme nakoupit co nejvíce vozidel a pokračovat v modernizaci vozidlového parku,“ potvrdila ředitelka odboru investic generálního ředitelství Českých drah Hana Dluhošová.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje v roce 2018 rekonstrukce pracovních vozidel, nákup vozidel pro diagnostiku a sněžných fréz. „Z pohledu interakce vozidlo – trať připravujeme konverzi trakčních soustav a samozřejmě pokračujeme v zavádění ETC. Příští rok budeme vypisovat výběrová řízení na více než 50 akcí,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb. A na závěr svého vystoupení v panelové diskusi sdělil aktuální termín zprovoznění železnice na Letiště Václava Havla v Praze, je jím rok 2027. Generální ředitel NTM Karel Ksandr připomněl, že zatímco členské firmy ACRI stojí většinou na počátku existence každého vozidla a podílejí se na jeho vývoji i výrobě, jeho instituce stojí přesně na opačné konci – stará se o historická vozidla a další exponáty, které už svému původnímu účelu většinou neslouží.

Výroční akce ACRI samozřejmě nebývá jen o odborné diskusi, ale také o neformálním setkání zástupců členských firem a pozvaných hostů, pro které byl i letos připraven bohatý doprovodný program. Jedním z jeho bodů byla samozřejmě prohlídka expozic Národního technického muzea, zejména pak hlavního sálu, kterému vévodí několik příkladů umu našich předků ze sféry železniční dopravy.

Fotogalerie

Nahoru