English

Jízdně-technické zkoušky soupravy NIM Express v Německu

V průběhu podzimu 2017 proběhly rozsáhlé jízdně-technické zkoušky soupravy NIM Express, která bude jezdit v meziregionální dopravě mezi Norimberkem, Ingolstadtem a Mnichovem. Tyto zkoušky znamenají pro VÚKV a.s. vyvrcholení procesu aplikovaného výzkumu za několik posledních let, který přinesl své ovoce v oblasti jízdně-technických zkoušek.

Po dohodě s DB Systemtechnik realizovala zkušebna VÚKV a.s. kompletní měření jízdních vlastností; poprvé za požití šesti měřicích dvojkolí současně. Pro měření v dosud nerealizovaném rozsahu, s využitím výsledků vlastního aplikovaného výzkumu a vývoje, vyrobila zkušebna VÚKV a.s. všechna měřicí dvojkolí a provedla jejich úplnou kalibraci. V procesu přípravy měřicího řetězce včetně přenosu signálů z měřícího dvojkolí do měřícího počítače byly plně využity zkušenosti z dřívějších podobných zkoušek, které však nebyly tak rozsáhlé. Příprava patentově chráněného měřicího systému se podařila v plánovaném čase i přes jeho komplikovanost.

Jízdně-technické zkoušky proběhly na konvenčních i vysokorychlostních tratích sítě DB Netz, přinesly zajímavé výsledky a prohloubily zkušenosti VÚKV a.s. ze zkoušek obdobného charakteru, provedených v minulosti. Dalším významným přínosem je i validace simulačních výpočtů, realizovaných ve VÚKV a.s. Kromě potvrzení výsledků simulací umožnila realizace zkoušek stanovit další cíle v oblasti aplikovaného výzkumu ve VÚKV a.s.

Nahoru