English

První sezóna na Švestkové dráze v barvách AŽD Praha byla úspěšná

Společnost AŽD Praha má za sebou první sezónu na trati č. 113 Čížkovice – Obrnice, které se také přezdívá Švestková dráha. Za první rok provozu víkendové turistické linky T4 Lovosice – Most, která je provozována ve spolupráci s Ústeckým krajem, se motoráčky svezlo téměř 4500 cestujících.  Ti se malebnou krajinou Českého středohoří většinou vezli v historickém motorovém voze řady 831, kterému alternoval motorový vůz řady 810 v barvách AŽD Praha.

Švestková dráha se po nutných opravách postupně stává moderní a fungující tratí, která bude do budoucna sloužit také jako testovací polygon, kde si společnost AŽD Praha odzkouší své nové a doposud neznámé technologie.

„V příštím roce nás čekají další opravy tratě a rozšíření moderních technologií. Připravujeme také  změny v jízdním řádu turistické linky T4, které se budou cestujícím určitě líbit. Nejenom, že budou naše spoje logicky navazovat na vlaky Českých drah v Lovosicích a Mostě, ale dojde i ke zkrácení doby cestování díky vyšší rychlosti vlaků. Z Lovosic do Mostu se o víkendech a svátcích pojede hned třikrát, a to ve 4 hodinovém taktu. Na trati bude navíc zabezpečena řada přejezdů, a trať se tak stane výrazně bezpečnější i pro obyvatele blízkých obcí a řidiče aut,“ popisuje další plány generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Nahoru