English

AWT zahajuje Stipendijní program „Aweťák“

Společnost Advanced World Transport (AWT) dlouhodobě podporuje studium technických oborů, proto také spolupracuje s vybranými středními a vysokými školami napříč celou Českou republikou. Různými aktivitami jako jsou praktické vyučování, praxe, stáže, exkurze a další, pomáhá rozvíjet odborné dovednosti žáků a studentů a posílit tak jejich zájem o technické, především pak železniční obory.

„Rozhodli jsme se naši stávající spolupráci s vybranými školami rozšířit, proto spouštíme od tohoto školního roku Stipendijní program Aweťák. Jedná se o projekt, který si klade za cíl podpořit studenty a žáky technických oborů, a to díky finančnímu příspěvku - stipendiu, který při splnění podmínek dostávají každý měsíc. Ten mohou využít například na nákup učebnic, pomůcek do školy, ubytování, popř. na jiné studijní účely,“ říká Žaneta Sigmundová, personální ředitelka skupiny AWT.

Během podzimních měsíců bude probíhat kampaň na vybraných školách, kde budou studenti informováni o možnostech a podmínkách Stipendijního programu Aweťák. Zároveň byly spuštěny webové stránky, kde mohou zájemci získat veškeré potřebné informace a kde se mohou rovnou přihlásit.

„Se všemi zájemci se osobně sejdou zástupci personálního oddělení, a pokud budou vybráni, podepíší smlouvu, začlení se do pracovního procesu a budou pobírat stipendium. U žáků mladších 18 let vše probíhá samozřejmě za účasti zákonných zástupců. Těšíme se na všechny přihlášené,“ dodává Žaneta Sigmundová.

Nahoru