English

Nová kniha Petra Lapáčka se věnuje vojenským a válečným vlakům

Železnice reprezentovaná parní lokomotivou přispěla v 19. století významnou měrou ke sblížení světa. Její rychlý rozvoj však zakrátko ocenili i generálové a železnice se tak stala jedním z nejdůležitějších článků všech vojenských tažení. V nové knize „Vojenské a válečné vlaky“ autor Petr Lapáček poutavou formou přibližuje historii a vývoj železnice ve válečných dobách, od prvopočátků přes první a druhou světovou válku a období Protektorátu, až do doby poválečné. Dozvíte se, jak válečná železnice fungovala na jednotlivých bojištích, poznáte obrněné, radarové či sanitní vlaky a nechybí samozřejmě ani popis vlakových souprav a vyráběných lokomotiv.

Petr Lapáček si tak trochu splnil své přání a zároveň možná i duševní povinnost, když napsal krásnou knihu „Vojenské a válečné hlasy“. Už na základní škole měl velký vztah k dějepisu a dějinám lidstva. Zajímal se také o historii rozvoje techniky. Poté se ještě začal zajímat o železniční modelářství. To přineslo pochopitelně bližší zájem o historii železnic.

„V můj zájem o historii železnic neutuchal a během mého studia na Vysoké škole dopravní v Žilině, jsem měl to štěstí navštěvovat jeden semestr nepovinného předmětu Historie železnic, který přednášel prof. Dr. Josef Hons. A o pár let později jsem projevil zájem i o jiné historické téma, což byla historie válečných konfliktů, především 2. světové války. Pokud si vzpomínám, jedním z impulsů byla kniha Nebeští jezdci od Filipa Jánského. Kniha byla úspěšně zfilmována v roce 1968. Tento rok uvolnění umožnil publikovat vzpomínky pamětníků ze západní i východní fronty,“ říká Petr Lapáček.

Podle jeho slov bylo rovněž v této době přeložit zajímavé publikace zahraničních autorů. Také naši autoři se dostali k novým zdrojům a objevily se zajímavé publikace. „Vzpomenul bych knihu Miloše Hubáčka Moře v plamenech, na kterou navázala úspěšná řada dalších knih. Asi největším spouštěčem bylo, když mě před lety oslovil kolega Ing. Ivan Krejčí, zda bych nenapsal společný článek na téma Válečné koleje, válečné lokomotivy, který později vyšel. Viděl jsem to tehdy jako zajímavou příležitost, jelikož obě témata mají v některých historických obdobích k sobě velmi blízko. Druhý podnět mi dal pan Ing. Josef Schrötter, který mě přesvědčil napsat a vydat knihu na téma Vojenské a válečné vlaky. Kniha si neklade za cíl být historickou příručkou, mým cílem bylo přiblížit toto téma širokému okruhu čtenářů.“, pokračoval autor knihy.

Z obsahu knihy:

•            Železniční konflikty v Evropě v 19.  století

•            První světová válka

•            Československé legie v Rusku

•            Obrněné, radarové a sanitní vlaky

•            Rekonstrukce lokomotivy ČMD

•            Období protektorátu, železnice ve službách hitlerovského Německa

•            Sovětská železnice v období Velké vlastenecké války

•            Západní fronta

•            Slovenské národní povstání

•            Útoky na železniční dopravu v Protektorátu a v Sudetech

•            Léta poválečná

Nahoru