English

UniControls se podílela na evropském výzkumném a vývojovém projektu Roll2Rail

Závěrečnou konferencí konanou 17. října 2017 v bavorském Mnichově skončil tříletý evropský projekt Roll2Rail, který se zaměřil na rozvoj klíčových technologií a překonání překážek pro inovace ve vývoji železničních vozidel. Projekt byl pilotním počinem iniciativy Shift2Rail sdružujícího největší evropské dopravce a výrobce drážní techniky.

Jejím cílem je zdvojnásobení kapacity evropského drážního systému, zvýšení spolehlivosti a komfortu při současném snížení provozních nákladů o polovinu a to prostřednictvím vývoje nových technologií a inovativních produktů. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu podpory vývoje a inovací Horizon 2020.

Společnost UniControls a.s. byla v rámci projektu členem pracovní skupiny pro bezdrátové vlakové komunikace, která zkoumala možná řešení řízení vlaku bez nutnosti fyzického drátového spojení mezi vozidly a to jak v rámci vlakové soupravy, tak ve vazbě na pozemní systémy. UniControls přispěla svým know-how vlakových datových sítí a oblasti cybersecurity k úspěšnému zakončení projektu završeném laboratorní validací vlakové LTE komunikace. UniControls dodala do testovacího prostředí vlastní komunikační uzel ETBN včetně implementace algoritmů pro dynamické spojování souprav.

„Výsledky projektu budou dále využívány v pilotní implementaci na reálných vlakových soupravách v provozu na regionálních tratích ve Španělsku v rámci iniciativy Shift2Rail,“ říká Ing. Tomáš Tichý, který byl členem pracovní skupiny za UniControls.

Razantní pronikání komunikace Ethernet a souvisejících IP technologií do oblasti průmyslových systémů, kterého jsme svědky v současné době, nachází odezvu i ve standardu TCN (Train Communication Network). Ten je nyní rozšiřován mimo jiné o specifikace vlakové páteřní sítě ETB (Ethernet Train Backbone) a vozidlové sítě ECN (Ethernet Consist Network), které jsou propojeny komunikačním uzlem ETBN (Ethernet Train Backbone Node) s obdobnými funkcemi jako jsou ty poskytované zařízením TCN Gateway. UniControls je jednou z prvních firem, která má tento uzel k dispozici jako výsledek vlastního vývoje a je tak připravena dodávat palubní komunikační infrastrukturu v různých variantách, tj. s různým typem vlakové páteřní sítě (WTB, ETB), či jejich kombinací a různými počty sítí ETB.

Nahoru