English

České dráhy posilují a zrychlují dálkovou železniční dopravu do zahraničí

V polovině prosince začne platit nový jízdní řád na železnici, který přinese řadu změn v mezinárodní dálkové dopravě. Nejvíce se jich dotkne linky Praha – Mnichov. Počet spojů se zde zvýší ze 4 párů na 7 a cestovní čas se zkrátí až o půl hodiny. Přibližně o čtvrt hodiny rychleji se bude cestovat také do Budapešti, kam spoje pojedou pod novou marketingovou značkou Metropolitan.

„Nejrozsáhlejší změny v novém jízdním řádu 2018 čekají na zákazníky linky Praha – Plzeň – Domažlice – Řezno – Mnichov. Vlaky pojedou častěji a rychleji. Počet spojů se zvýší ze čtyř na sedm, doba jízdy se zkrátí na přibližně 5 a tři čtvrtě hodiny, což je asi o 20 minut méně než u současných spojů, a cestující se mohou těšit také na komfortnější vozy německého partnera, se kterým česko-bavorskou linku společně provozujeme,“ zdůraznil chystané změny Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu.

Společnost Länderbahn, která provozuje tyto spoje na německém území pod značkou ALEX, plánuje nahradit staré vozy ze 70. let minulého století moderními klimatizovanými vagóny od mateřské italské národní železniční společnosti Trenitalia. V těchto vozech mají být například oddíly 1. třídy, místa pro cestující na vozíku nebo občerstvení. „Aby byly naše spoje plně konkurenceschopné například s individuální automobilovou dopravou, je potřeba dále zkracovat cestovní časy na této trase alespoň na čtyři hodiny, jako je tomu například do Bratislavy, Vídně nebo Berlína,“ upozornil Michal Štěpán.

Kratší doba cesty vlakem čeká v příštím roce také na cestující z Prahy do Berlína a Hamburku, jak připomněl Michal Štěpán: „V novém jízdním řádu nasadíme na spoje z Prahy do Drážďan nové elektrické lokomotivy Vectron. Ty umožní od poloviny roku 2018 přímý provoz dále do Německa bez výměny lokomotiv a zkrácení pobytu v Drážďanech tak, že se cestovní čas mezi centrem Prahy a Berlína zkrátí přibližně o 20 minut na cca 4 hodiny a 8 minut.“ Další zkrácení cestovní doby mezi Prahou a Berlínem lze očekávat kolem roku 2020, kdy německé dráhy DB uvedou do plného provozu rekonstruovanou trať Drážďany – Berlín na 200 km/h. DB by chtěla zkrátit cestovní čas mezi těmito metropolemi na 80 minut, což v budoucnosti umožní přiblížit cestovní čas mezi Prahou a Berlínem k 3,5 hodinám.

Rychleji budou cestovat také lidé do Budapešti. Nově budou vlaky z / do České republiky v maďarské metropoli končit, resp. začínat na západním nádraží (Nyugati pályaudvar), kam už v minulosti většina vlaků z Prahy jezdila. Toto nádraží leží přímo na okružní třídě Teréz Krt. a na modré lince metra s velmi dobrou dostupností do všech částí Budapešti. Doba jízdy mezi Prahou a Budapeští se zkrátí přibližně o čtvrt hodiny na 6 hodin a 26 minut.

Zároveň obdrží téměř všechny spoje této linky spojující tři středoevropské metropole nový název Metropolitan. Výjimkou budou jen tradiční expresy Hungaria a Metropolitan Slovenská strela, kterým budou zachovány jejich dlouholetá jména. Navíc spoj Hungaria je provozovaný maďarskou soupravou a pokračuje z Prahy do Berlína a Hamburku a Slovenská strela zase obsluhuje pouze úsek Praha – Bratislava. Všechny spoje označené jako Metropolitan nabídnou cestujícím garantovanou kvalitu služeb, která se bude postupně dále rozšiřovat, například během příštího roku nově o Wi-Fi připojení k internetu také ve vozech 2. třídy. Navíc v současné době probíhá výběrové řízení na dodávku 50 moderních expresních vagónů pro linku Metropolitan, které nabídnou podobný komfort cestování jako rychlovlaky railjet na spojích do Vídně.

V uplynulých letech se také výrazně zlepšilo spojení mezi Českou republikou a Polskem v kooperaci s národním dopravcem PKP Intercity. Počet vlaků se výrazně zvýšil a tento trend pokračuje také v roce 2018. „Po letošním úspěšném sezónním provozu denního expresu Cracovia z Prahy do Krakova rozšíříme jeho provoz ve spolupráci s PKP Intercity na celoroční. Turisté, studenti a obchodní cestující tak dostanou kvalitní pravidelné denní spojení do druhého nejvýznamnějšího města Polska po celý rok,“ zdůraznil Michal Štěpán. Rozšiřuje se také spojení Moravy s Katovicemi, když denní pár expresů Moravia Bohumín – Vídeň a zpět bude prodloužen až do polských Katovic. Díky postupujícím stavebním pracím na slovenském koridoru v údolí Váhu dojde také k opětovnému zrychlení spojů EuroCity Praha – Žilina přes Valašsko. Nově pojedou tyto vlaky asi o 10 minut rychleji. Trať Praha – Vsetín – Žilina tak ujedou za 5 hodin a 17 min. Další zrychlení na této trati lze očekávat po dokončení modernizace celé tratě z Púchova do Žiliny.

V posledních letech došlo v celé Evropě k rozsáhlým změnám v noční dopravě. Trend racionalizovat a zároveň posílit konkurenceschopnost a ekonomickou udržitelnost nočního spojení pokračuje i v letošním roce u všech železnic, které se těmto službám stále věnují. Řada evropských železnic totiž už ukončila provoz svých nočních spojů. Jiné železnice, například italská Trenitalia nebo společnosti ve Velké Británii, provozují tyto vlaky nadále pouze na základě objednávky veřejné služby a za úhradu.

„České dráhy chtějí svým zákazníkům nadále nabízet pohodlné spoje typu »noční skok«, kdy se večer uložíte v pohodlí komfortního lůžkového nebo lehátkového vozu a ráno přijedete odpočatí do svého cíle. Na nočních spojích proto spolupracujeme s našimi zahraničími partnery a společně hledáme takové modely, které nám umožní nabídnout kvalitní, pohodlné ale zároveň cenově dostupné a ekonomicky udržitelné služby. V praxi to znamená například sloučení některých spojů do jediného vlaku nebo vedení více vlaků pouze sezónně, kdy je zvýšená poptávka po těchto službách,“ připomněl Michal Štěpán.

K větším úpravám noční dopravy tak dochází na linkách provozovaných v kooperaci ČD a ZSSK mezi Českou republikou a Slovenskem. Nově pojede celoročně pouze noční vlak EN 442 / 443 Slovakia, který poveze lůžkové a lehátkové vozy, vozy s místy na sezení a autovozy v trase Praha – Humenné, resp. Košice a Poprad-Tatry. Druhý noční vlak EN 444 / 445 Bohemia Praha – Košice pojede sezónně v době vánočních prázdnin, Velikonoc, v letní turistické sezóně a o podzimních prodloužených víkendech. Ke změnám dochází také u nočních vlaků Silesia, Chopin a Metropol. Vlaky Silesia a Chopin budou sloučeny do jednoho vlaku, který pojede z Bohumína přes Krakov do Varšavy. Ve vlaku budou zachovány přímé lůžkové vozy z Prahy jak do Krakova, tak do Varšavy.

Změnu čeká také tradiční noční spojení Berlína, Prahy a Budapešti, vlak Metropol. Ten s ohledem ke krokům zahraničních železnic pojede nově pouze v úseku Praha – Budapešť a poveze přímý lůžkový vůz v trase Praha – Vídeň. Z tohoto důvodu dojde také k úpravě časové polohy tohoto vlaku. „Pro cestující, kteří využívají tento spoj také dál na sever Evropy, ale již nyní můžu slíbit, že se vlak Metropol pokusíme s našimi zahraničními partnery v roce 2019 opět prodloužit až do Berlína, a to v nové kategorii komfortních nočních vlaků,“ zakončil Michal Štěpán informace o mezinárodním jízdním řádu 2018.

Nahoru