English

SŽDC zveřejnila na svém webu Jízdní řád pro rok 2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zveřejnila na svých internetových stránkách Jízdní řád osobní železniční dopravy 2018 pro období platnosti od 10. prosince 2017 do 8. prosince 2018. Tabulky s jednotlivými traťovými jízdními řády najdete pod příslušným odkazem na adrese www.szdc.cz.

Nový jízdní řád obsahuje celkem 9 582 vlaků s přepravou cestujících, což je o 152 více oproti současnému stavu. Z toho vlaky dopravce ČD tvoří 8 931 (nárůst o 46 vlaků). Spojů kategorie Expres a Rychlík je 710 (+33), osobních a spěšných vlaků pak 8 872 (+119). V osobní dopravě bude od prosince operovat 13 dopravců.

Jízdní řády na tratích ve vlastnictví České republiky sestavuje SŽDC na základě požadavků dopravců a orgánů státní správy. K těmto subjektům je také třeba směrovat případné připomínky. Kontakty na jednotlivé dopravce, Ministerstvo dopravy (v případě vlaků dálkové dopravy) a kraje (u regionálních spojů) lze najít například na jejich veřejných internetových stránkách.

 

Nahoru