English

Začaly opravy výpravních budov v Přerově a Lipníku nad Bečvou

SŽDC zahájila rekonstrukce hned dvou výpravních budov v Olomouckém kraji. Jedná se o první rozsáhlejší investiční akce v regionu, na které v příštím roce navážou další. Oprava památkově chráněného přerovského nádraží se zaměří převážně na vnější a vnitřní prostory u prvního nástupiště včetně dvorany a střechy. Komplexní modernizace čeká i staniční budovu v Lipníku nad Bečvou. Spolu s revitalizací vnějších částí budovy se počítá i s potřebnou úpravou prostor pro cestující. Celkové investiční náklady obou staveb činí bezmála 33 milionů korun.

„V rámci převodu nádraží jsme od Českých drah převzali k několika připravovaným stavbám také projektovou dokumentaci s platným stavebním povolením. V rámci Olomouckého kraje se jednalo o výpravní budovy v Přerově a Lipníku nad Bečvou. Po nezbytné aktualizaci dokumentace jsme mohli zahájit přípravu staveb a následné soutěže zhotovitelů,“ uvádí ředitel Správy osobních nádraží SŽDC v Olomouci Gabriel Jursa a doplňuje: „Rekonstrukce přerovského nádraží bude probíhat v součinnosti s památkáři. Rozdělili jsme ji do tří etap, s dokončením stavby počítáme koncem příštího roku. V Lipníku nad Bečvou předpokládáme, že opravy zvládneme nejpozději do konce listopadu 2018.“

První etapa prací na přerovském nádraží se zaměří na rekonstrukci prostor u 1. nástupiště. Opraví se fasáda a vymění okna i dveře. Plynule se v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku rozšíří práce do interiéru budovy v prvním podlaží. Proměnou projdou bývalé technologické prostory, které budou nově spolu s přilehlou dvoranou sloužit cestujícím. Vymění se všechny výplně, odstraní se vysoká vlhkost zdiva a následně opraví fasáda. Ve dvorním traktu se položí nová dlažba a zajistí se přístup pro imobilní spoluobčany. Poslední etapa se pak zaměří na střechu, konkrétně na kompletní výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků, nutný bude i částečný zásah do konstrukce krovu. Náklady na všechny tři etapy revitalizace přerovského nádraží dosáhnou téměř 18 milionů korun.

Výpravní budova v Lipníku nad Bečvou vyžaduje nutnou modernizaci jak vnějších částí, tak i interiérů. Rekonstrukce zahrnuje zateplení celého vnějšího pláště, kompletní výměnu oken a dveří a opravu střechy. V rámci akce se musí stavbaři zaměřit na vnitřní rozvody, instalace či kanalizaci. Samotné revitalizaci vnitřních prostor budou předcházet dílčí dispoziční změny, především v sociálním zázemí pro cestující i pro drážní personál. Projekt také počítá s vybudováním zázemí pro cestující v podobě nových pokladen a vestibulu. Všechny uvedené úpravy umožňuji ubourání stávajících nevyhovujících přístaveb se sklady a kuchyní restaurace. Celkové investiční náklady této stavby dosáhnou částky téměř 15 milionů Kč.

V následujících pěti letech zahájí SŽDC v rámci celého Olomouckého kraje různě rozsáhlé stavební akce asi na padesátce nádraží. Příští rok budou patřit k nejvýznamnějším rekonstrukce výpravní budovy v Hanušovicích za přibližně 44 milionů, ve Šternberku za 31 milionů či ve Velké Bystřici za cca 5,5 milionu Kč. Přesné částky na opravy nádraží vzejdou z projektových dokumentací, které se postupně začínají připravovat. V roce 2019 se očekávají větší práce na kojetínském nádraží za přibližně 50 milionů Kč nebo rekonstrukce místního nádraží v Prostějově, kde se odhadují náklady cca 25 milionů Kč.

Nahoru