English

Češi usilují o projekt Rail Baltica

Pod tímto titulkem zveřejnila některá lotyšská média výstupy projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR, který byl realizován dne 20. září 2017 v Rize. Jednalo se o prezentaci zástupců českých firem sdružených v asociaci podniků českého železničního průmyslu - ACRI uspořádanou pro vedení lotyšských státních drah a jejich dceřiných společností.

Dne 20. září 2017 proběhla v Rize prezentace českých firem sdružených v asociaci podniků českého železničního průmyslu – ACRI. Tato akce pořádaná Velvyslanectvím České republiky v Lotyšské republice byla připravována ve spolupráci s výše uvedenou asociaci v rámci projektu ekonomické diplomacie finančně zastřešeném Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Smyslem projektu bylo umožnit českým společnostem navázat kontakt s představiteli Státních drah Lotyšska a jejich dceřiných společností. Dalším cílem bylo prezentovat výrobní portfolio českých firem potenciálním lotyšským partnerům a představit ACRI - Asociaci podniků českého železničního průmyslu. Zástupci českých podniků získali detailní informace o přípravě a záměrech projektu výstavby železniční tratě, jehož cílem je integrovat baltské státy se evropskou železniční síti Rail Baltica. Za lotyšskou stranu vystoupili se svými projevy a prezentacemi místopředseda představenstva Lotyšských státních drah Ainis Sturmanis a člen představenstva Rail Baltica Kaspars Rokens.

Od samého začátku, železnice byla hybnou silou rozvoje a inovací. Napomohla technologickému rozvoje, akcelerovala přesuny lidí a zboží a inspirovala mnohá umělecká a kulturní díla. Železnice byla vždy symbolem přesnosti a vysoké přidané hodnoty. Historicky, železnice byla jak účastníkem tak svědkem, zatímco nyní přesvědčivě pokračuje svojí cestou k budoucím pokrokům, uvedl místopředseda představenstva Lotyšských státních drah Ainis Sturmanis. S Českou republikou nás váže dlouholetá spolupráce jak v oblasti politické, ekonomické tak kulturní. Velmi dobrou ukázkou úspěšné spolupráce jsou dodané tramvaje a trolejbusy ze závodů ŠKODA. Ve spolupráci s CZ LOKO probíhá modernizace lokomotiv v místním depu. A je zde velký potenciál dalšího rozvoje spolupráce, uvedl Ainis Sturmanis.


Po prezentační části programu pak následovala vzájemná diskuse a jednání B2B představitelů přítomných českých a lotyšských firem. Odpolední část programu byla věnována návštěvě opravárenského depa na lokomotivy státních drah Lotyšska v blízkosti Rigy.

 

 

 

Nahoru