English

Trať ze Studénky na Letiště Mošnov prošla řádnou kolaudací

Nedávno otevřená rekonstruovaná trať mezi Studénkou a Mošnovem byla předmětem závěrečné kontrolní prohlídky, která měla za cíl zjistit stav trati po proběhnutém zkušebním provozu. Během prohlídky nebyly zjištěny žádné závady, proto Drážní úřad přistoupil k vydání kolaudačního souhlasu. Je tak potvrzeno, že trať je po technické a bezpečnostní stránce zcela v pořádku.

 

Trať, která je využívána kromě standardní obsluhy území Moravskoslezského kraje i k přepravě cestujících z/na ostravského Letiště Leoše Janáčka, prošla v druhé polovině září tzv. závěrečnou kontrolní prohlídkou. Pracovníci olomouckého pracoviště Drážního úřadu vyhodnotili výsledky zkušebního provozu a dále mimo jiné zkoumali, zda její užívání nebude mít negativní dopady na život a veřejné zdraví lidí a zvířat, životní prostředí nebo bezpečnost provozu. Museli také posoudit, jestli je celá stavba s názvem ‚Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov‘ provedena v souladu s projektovou dokumentací.

Protože nebyly při kontrolní prohlídce shledány žádné nedostatky, mohl být oficiálně 16. října 2017 vydán kolaudační souhlas pro celou stavbu. Laicky to znamená, že závěrečná kontrolní prohlídka potvrdila průběh a výsledky zkušebního provozu a to, že je pro cestující i drážní personál nadále bezpečná. Zkušební provoz na rekonstruované jednokolejné a nově elektrifikované trati byl zaveden dne 13. dubna 2014.

Nahoru