English

Indie je obrovskou příležitostí pro český železniční průmysl

Asociace českého železničního průmyslu (ACRI) uspořádala ve spolupráci se zastupitelským úřadem v indické metropoli Dillí  ve dnech 9. až 15. října 2017 podnikatelskou misi za účelem představení podniků českého železničního průmyslu. Mise plně navázala na již uskutečněné návštěvy v minulých letech. Na programu mise byla jak účast na veletrhu IREE, tak jednání na ministerstvu železnic a dalších institucích, bilaterální jednání a také zasedání Řídícího výboru ustaveného na základě strategického partnerství mezi ACRI a Českými dráhami za českou stranu a Indickými dráhami.

Programu v Dillí, Láknau, Čennaí a Aurangabádu se účastnila početná podnikatelské delegace složená ze zástupců firem BONATRANS, ŠKODA ELECTRIC, PARS KOMPOENENTY, TTC MARCONI a AMIT. Podnikatelské mise se účastnil i generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek. „Mým cílem je podpořit české firmy podnikající v železničním sektoru, které sem exportují nebo zde mají dceřiné firmy,“ uvedl. Českou delegaci po celou dobu pobytu doprovázel velvyslanec Milan Hovorka obchodní rada Milan Dostál a za ACRI generální ředitelka Marie Vopálenská.

Indické dráhy jsou jedním z největších železničních přepravců světa. Pro tohoto státního monopolního provozovatele železniční dopravy pracuje 1,4 milionu lidí, což jej řadí mezi desítku největších zaměstnavatelů světa. Dráhy spravují 63 tisíc kilometrů tratí, elektrifikována je ale pouhá čtvrtina, dále disponují flotilou 7500 lokomotiv a 257 tisíců osobních i nákladních vagonů a spravují 6800 nádraží. Za rok přepraví jednu miliardu tun nákladu a přes devět miliard pasažérů.

Program celé podnikatelské mise byl zahájen 9. října 2017 návštěvou Lucknow, hlavního města svazového státu Uttarpradéš, které je zároveň významným železničním uzlem a centrem železničního průmyslu. Během přijetí u vicepremiéra svazového státu Uttarpradéš Keshav Prasad Mauryi prezentovaly české firmy dosavadní úspěchy jejich výrobků a možnosti uplatnění na indickém trhu, hledající moderní řešení v oblasti bezpečné a spolehlivé dopravy. Na společném jednání premiér státu Uttarpradéš Yogi Adityanatha prezentoval připravenost indických železničních firem realizovat společné projekty vedoucí ke zvýšení mobility městského obyvatelstva stejně tak, jako připravované projekty v dalších třech městech, kde se plánuje zprovoznění metra. Vozové soupravy metra jsou vybaveny koly firmy Bonatrans, která má v Indii svůj výrobní závod.

Další na programu byla schůzka na certifikační autoritě pro indickou železnici – Research Design and Standards Organisation (RDSO), ve které se certifikují výrobky s ambicemi uplatnění na indickém železničním trhu. Generální ředitel Margoob Hussain přijal delegaci společně s výkonným ředitelem S. K. Singhem. RDSO během své prezentace účastníkům přiblížilo své postavení, účel a hlavní oblasti, kde spatřuje možnou účast a zapojení českých společností. Jsou jimi zejména bezpečnost, zvýšení komfortu cestujících a navýšení přepravní kapacity. Nabízí se příležitost pro řešení problematiky spojené s detekcí vad na kolejnicích, vysokorychlostních technologiích, zabezpečovacích zařízení a dalších.

Další den programu navštívila delegace výrobce vagonů a kolejových vozidel v jihoindickém Čennaí a to soukromým výrobcem Universal Engineering Chennai (UEC) a státní fabrikou Integral Coach Factory (ICL). Hlavním odběratelem jsou pro oba uvedené závody Indické dráhy. ICL je největší závod na světě na výrobu vagonů a kolejových vozidel. Ročně vyprodukuje 2500 vozů. Závod se skládá nejen z výrobních hal gigantických rozměrů, ale také ze zázemí v podobě „města ve městě“, kdy svým zaměstnancům poskytuje bydlení, vzdělání a volnočasové vyžití v „baťovském duchu“. Členové delegace byli provedeni po výrobních prostorách a byli seznámeni s poptávkou po komponentech do vlaků, sedačky, podlahy, interiérové dveře a elektromotory.

Mezinárodní železniční veletrh International Railway Equipment Exhibition 2017 – IREE 2017 je považován za největší v regionu. Přímou účast prostřednictvím expozic zde měly firmy BONATRANS a AMiT. Program české delegace začal inauguračním proslovem během plenárního zasedání, ve kterém vystoupil generální ředitel Českých drah Pavel Krtek, který představil transformaci Českých drah a liberalizaci trhu a v neposlední řadě podpořil podniky českého železničního průmyslu.

Návštěva Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), provozovatelem metra v Dillí a současně i  zadavatelem veřejných soutěží na metro po celé Indii a uznávanou autoritou byla skvělou příležitostí k prezentaci referenčních projektů českých firem. Pan velvyslanec Milan Hovorka se společně s GŘ ČD Pavlem Krtkem, GŘ Bonatrans Group Jakubem Weimannem a GŘ Škoda Electric Jaromírem Šilhánkem sešli s unijním ministrem železnic Piyush Goyalem (PG). Během schůzky účastníci jednali o způsobech a prostředcích dalšího prohloubení spolupráce v oblasti železniční a kolejové dopravy a PG informoval české zástupce mj. o nedostatku kolejnic, o které by měla indická strana velký zájem.

Široká škála otázek týkajících se vzájemné spolupráce v železničním sektoru byla následující den projednána na prvním zasedání Řídícího výboru zřízeného Memorandem o porozumění mezi Českými drahami a Asociací českého železničního průmyslu (ACRI) na jedné straně, a Indickými železnicemi, na druhé straně, která se konala v Dillí 13. října 2017. Železniční výbor (Railway Board, RB) je vysoce postavenou organizací v rámci hierarchie indických železnic a je přímo podřízený ministrovi železnic.

České firmy se prezentovaly v souvislosti s indickým vládním programem Make in India, který pobízí zahraniční společnosti k přesunutí výroby do Indie a podpory růstu ekonomiky prostřednictvím tvorby pracovních příležitostí. Dalším důležitým tématem jednání, které se prolínalo napříč všemi schůzkami, byla bezpečnost na železnicích, se kterou má Indie stále velké problémy. Za ČR byly představeny hlavní body jednání týkající se zvýšení rychlosti při současném zvýšení nosnosti na nápravu, snížení nákladů na provoz a údržbu a moderních technologií trakcí a elektrických pohonů. Zasedání Řídícího výboru bylo vnímáno ze strany RB i ČR pozitivně a přítomnost GŘ ČD Pavla Krtka vedla Railway Board k úvaze o reciproční návštěvě České republiky a zahájení plánů na další zasedání Řídícího výboru v Praze.

Nabitý program pokračoval odpolední schůzkou s ministrem bydlení a urbanistických záležitostí Hardeep Singh Purim, který delegaci přijal v prostorách ministerstva. České firmy se prezentovaly referencemi a úspěchy z mnoha indických (Kochi, Láknau, Dillí, Čennáí) ale i světových (Helsinki, Konya, Riga, Miskolc, Bratislava, Praha) projektů. Ze strany GŘ ČD Pavla Krtka zazněl návrh, že jednou z možných oblastí spolupráce je integrovaný systém veřejné dopravy zahrnující zapojení nejrůznějších dopravních prostředků i dopravních variant. Mistr Purim navrhl možnost připravit společné memorandum, kde by strany definovaly společné zájmy spolupráce.

Tentýž den došlo k přesunu delegace do města Aurangábád v indickém svazovém státě Maharašthra, které je významné českou prezencí v podobě „Make in India“ výrobních závodů BONATRANS India Pvt. Ltd. Velvyslanec Milan Hovorka zorganizoval pro členy delegace schůzku s primátorem tohoto téměř dvoumilionového města Bhagwan Ghadamodem. Výstupem na G2G úrovni byl mj. návrh propojit města Mladá Boleslav a Bohumín s Aurangábádem s cílem navrhnout „twinning“, tedy partnerství měst. České firmy prezentovaly řešení v oblasti zelené dopravy, které by pro město znamenaly další přínos.

Mise pokračovala návštěvou výrobních kapacit dceřiné společnosti BONATRANS Group, společnosti BONATRANS India Pvt. Ltd. „K výstavě místního závodu nás vedl legislativní požadavek na lokalizaci výrobků. Současná kapacita závodu je 20 tisíc kol a 10 tisíc náprav,“ uvedl generální ředitel BONATRANS GROUP Jakub Weimann:.“ Generální ředitel indického závodu Marek Jaroš dodal: „Koly ze zdejšího závodu jsou vybaveny vozy metra a to po celé Indii. Dodávky jsou určené i pro zákazníky v Bangladéši a Iránu.“ „Indie do roku 2025 připravuje 23 nových projektů výstavby metra a rozsáhlou modernizaci železnice. Je to pro naše podniky obrovská příležitost k uplatnění našich nejnovějších technologií a výrobků,“ doplnila generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská.

Nahoru