English

Projekční firma SUDOP PRAHA dokončila dva projekty pro Deutsche Bahn

České projekční společnosti SUDOP PRAHA a.s. se jako teprve čtvrté zahraniční firmě podařilo proniknout na německý trh se železničními projekty. Kromě německých projektantů na něm dosud působily pouze dvě rakouské firmy a jedna italská. Německý trh totiž patří z pohledu nároků na kvalitu a zkušenosti k těm s vůbec nejpřísnějšími podmínkami pro vstup.

Na přelomu září a října SUDOP PRAHA úspěšně zpracoval pro Deutsche Bahn první dvě zakázky. První zakázkou je projekt na obnovu železničního mostu Mühlgraben v Groß-Gerau poblíž Frankfurtu nad Mohanem, který byl odevzdán 22. září, druhou je pak projekt na přestavbu nástupišť v železniční zastávce Oestrich Winkel v Hesensku, kde byl termín odevzdání 2. října. „Ačkoliv jde o zakázky menšího rozsahu, představují pro nás důležitý krok. Otevírají nám totiž dveře na německý trh. Prokázali jsme jimi vysokou úroveň našich odborných znalostí a zkušeností a získáváme tak možnost ucházet se o rozsáhlejší zakázky,“ vyzdvihl význam úspěšného odevzdání projektů Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel společnosti SUDOP PRAHA.

Výběrových řízení Deutsche Bahn se může účastnit pouze firma, která je pro projektovou činnost prekvalifikována. Získání prekvalifikace předchází hloubkové prověření finanční stability. Následně firma dokládá zkušenosti týmu, a to velmi podrobně, například včetně technických výkresů. Ty musí být opatřeny razítkem dokládajícím úspěšné převzetí projektu investorem. Zkoumány jsou také standardy ISO či morální kodex společnosti. Veškerá jednání probíhají v němčině přímo s řešitelským týmem. Prekvalifikaci je potřeba získat pro jednotlivé obory zvlášť, přičemž poprvé se uděluje na zkušební dobu dvou let. Završením je úspěšné řešení alespoň jedné zakázky v tomto období, následně je potřeba prekvalifikaci pravidelně obnovovat. Podmínky pro získání osvědčení jsou stejné pro německé i zahraniční firmy.

„I přes vysokou náročnost získání prekvalifikace, tedy možnosti účastnit se zakázek v dané oblasti, hodnotím německý systém pozitivně. Pro velké české zadavatele by mohl být inspirací, jak zrychlit realizaci důležitých staveb. Zadavatel komplexně prověří subjekty vstupující do výběrového řízení a nemůže se tak stát, že vyhraje někdo bez dostatečných zkušeností či znalostí, kdo jen nabídne nejnižší cenu a v průběhu zakázky má pak problémy nebo ji rovnou nedokončí, jako se to již několikrát v ČR stalo,“ řekl Tomáš Slavíček. „Německý systém prekvalifikace zkracuje a zjednodušuje výběrová řízení, protože pro jednotlivé zakázky není potřeba opakovaně předkládat totožné dokumenty,“ ocenil Slavíček.

 

Nahoru