English

Praha má novou trolejbusovou trať a testuje nová vozidla

Po dlouhých 45 letech se vrací trolejbusová trať do systému veřejné dopravy v Praze. Protože trolejbusový provoz spadá dle zákona do drážního provozu, musel Drážní úřad posuzovat, zda technické provedení tratě vyhovuje všem platným normám. Zároveň bylo posuzováno i trolejbusové vozidlo. Obojí nakonec bylo oficiálně schváleno, v neděli 15. října se uskutečnila první slavnostní jízda.

Aby mohla být trolejbusová trať v Prosecké ulici řádně užívána, bylo potřeba posoudit technickou dokumentaci a následně vydat tři průkazy způsobilosti elektrického zařízení. První z nich bylo vydáno pro samotné trakční vedení, pomocí kterého dochází k přímému napájení trolejbusu a elektrobusu. Druhé bylo vydáno pro měnírnu elektrického proudu a třetí pro nabíjející stanoviště, které je umístěno na autobusovém stanovišti Palmovka.

U měnírny je nutné, aby Dopravní podnik Praha do konce března 2018 dodal zprávu o měření, která potvrdí tzv. elektromagnetickou kompatibilitu. Tedy informaci, že neovlivňuje jiný objekt včetně sebe samotného a že odolává působení ostatních přístrojů (například není ovlivňován či neovlivňuje mobilním signálem). Lhůta na revizi elektrického zařízení je „ze zkušebních důvodů“ stanovena na jeden rok.

Dále byla posuzována technická dokumentace k samotnému trolejbusu, který bude zatím jezdit ve zkušebním režimu na lince č. 140 (Palmovka – Čakovice – Miškovice). Konkrétně jde o trolejbus SOR TNB 12, přičemž povolen bude provoz i s cestujícími. Po zkušebním provozu bude možné zažádat o řádné schválení typu vozidla. Než k tomu však dojde, musí být s tímto typem najeto minimálně 5 000 km a musí být veden tzv. deník zkoušek, ve kterém budou zaznamenány veškeré prováděné zkoušky a manipulační jízdy. Zkušební provoz je povolen maximálně do 31. října 2018.

 

Nahoru