English

Pavel Krtek získal prestižní ocenění za řízení Českých drah

Hlavní cena v anketě Best Board Member 2016 byla udělena předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Českých drah Pavlu Krtkovi na akci pořádané Czech Institute of Directors (Institut členů správních orgánů), který ji vyhlašuje od roku 2012 společně s oceněním Best Board.

Hlavní cena v anketě Best Board Member 2016 byla udělena předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Českých drah Pavlu Krtkovi na akci pořádané Czech Institute of Directors (Institut členů správních orgánů), který ji vyhlašuje od roku 2012 společně s oceněním Best Board.

Založení Czech Institute of Directors spadá již do roku 1998, odkdy se zaměřuje na oblast "corporate governance", tedy správu a řízení společnosti, a na prosazování celosvětově ověřených standardů do správy a řízení společností v České republice. Best Board je ocenění týmu - mimořádné práce kolektivního správního orgánu. Best Board Member, jehož držitelem se stal letos Pavel Krtek, je oceněním individuálního člena správního orgánu. Pavel Krtek získal cenu za to, jak výrazně se pod jeho vedením podařilo zlepšit hospodaření Českých drah.

„Pro České dráhy i pro mne osobně je to čest být vítězem této ankety. Je to důkaz toho, že i státem vlastněná společnost se dá úspěšně řídit jako standardní obchodní firma. Věřím, že je to zároveň motivace a povzbuzení pro vyšší a střední management, se kterým se v posledních čtyřech letech systematicky snažíme měnit korporátní kulturu," uvedl Pavel Krtek.

Pavel Krtek vede České dráhy od listopadu 2014. Za jeho vedení se například podařilo stabilizovat zadlužení společnosti, udržet mezinárodní rating od agentury Moody´s na investičním stupni Baa2 se stabilním výhledem a úspěšně refinancovat starší dluhopisy, čímž firma ušetří desítky miliónů korun ročně na úrokových nákladech. V pololetí 2017 vykázala Skupina ČD podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví zisk 537 miliónů korun. Pavel Krtek je aktivní i v mezinárodních organizacích sdružujících železniční dopravce a je členem vedení Společenství evropských železnic (CER Management Committee).

„I když naše akcie vlastní ze sta procent stát, naší povinností je starat se, aby se národní dopravce choval jako akciová společnost. Aby hájil zájmy svých akcionářů jako každá jiná taková firma, aby pečoval o své zaměstnance a v neposlední řadě aby dbal na práva svých věřitelů, kteří mu půjčili na další rozvoj," dodal Pavel Krtek.

(tj)

Nahoru