English

V čele CER je na dva roky šéf švédských státních drah Crister Fritzson

Novým předsedou Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností na dvouleté období 2018–2019 je šéf švédského svazu železničních operátorů ASTOC a předseda představenstva a prezident švédské dráhy SJ Crister Fritzson. Rozhodla o tom volba na valném shromáždění CER, které se uskutečnilo v polském Gdaňsku při příležitosti konání mezinárodního železničního veletrhu TRAKO.

Crister Fritzson působil dosud jako dočasný předseda CER poté, co k 30. lednu letošního roku rezignoval dosavadní předseda CER Rüdiger Grube (předseda představenstva Deutsche Bahn). Členem nově zvoleného řídicího výboru CER je vedle zástupců rakouských, slovenských, maďarských, polských a dalších železničních společností také předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Pavel Krtek. „Soudržnost a budoucí směřování Evropy čelí mnoha výzvám. Domnívám se, že odvětví železniční dopravy má v tomto kontextu velmi důležitou úlohu, jelikož je základem ekologicky šetrných řešení mobility, propagátorem sociálního začleňování a velkým zaměstnavatelem. Mám v úmyslu úzce spolupracovat se všemi členy CER a specializovaným týmem v Bruselu, ale také se snažím posílit hlas evropských železnic prostřednictvím lepší koordinace s dalšími železničními organizacemi,“ prohlásil nový předseda CER.

Jak dále uvedl, existuje mnoho priorit, z nichž jedním je provádění čtvrtého železničního balíčku, kde chce přispět švédskými zkušenostmi s otevíráním trhu a souvisejícími reformami v úsilí o dosažení skutečně konkurenčního evropského železničního sektoru. „Věřím, že díky mému znovuzvolení do vedení CER se nám bude dále dařit rozvíjet dobré vztahy s nejvýznamnějšími partnery z okolních zemí, tedy především s Německem, Rakouskem a Slovenskem,“ uvedl šéf ČD Pavel Krtek.

Členství Českých drah a jejich generálního ředitele ve vedení významné mezinárodní organizace odráží vzrůstající prestiž Českých drah na mezinárodní scéně a propaguje dobré jméno České republiky v Evropě. Opětovným zvolením Pavla Krtka do řídicího výboru CER bude pokračovat úzká spolupráce s ostatními významnými hráči na poli evropské železniční dopravy, která již nyní přináší konkrétní výsledky. Jde například o plánovanou rychlodráhu Praha – Drážďany, rekonstrukci železničního spojení Praha – Mnichov či páteřní mezinárodní linky z Prahy do Berlína, Bratislavy, Budapešti či Vídně.

Český zástupce ve vedení CER se bude blíže účastnit implementace nové evropské železniční legislativy, tedy zejména 4. železničního balíčku. Neméně důležitými tématy, která bude nové vedení CER řešit, jsou společná bezpečnostní opatření na  železnici, předcházení terorismu či technické otázky jako digitalizace a společná modernizace železnice.

Nahoru