English

Český železniční průmysl se velmi úspěšně prezentoval na prestižním veletrhu TRAKO Gdaňsk

Přibližně 700 vystavovatelů z 25 zemí celého světa se zúčastnilo letošního, již 12. mezinárodního železničního veletrhu TRAKO Gdaňsk. Silné zastoupení zde měly i české firmy, veletrhu se zúčastnila také dvacítka členských firem Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI), některé v rámci společné expozice za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Polsko je pro české firmy z oblasti železničního průmyslu tradičním partnerem, existuje celá řada konkrétních projektů spolupráce. „Velmi úspěšné jsou dodávky tramvají ŠKODY TRANSPORTATION, významné jsou zakázky v oblasti zabezpečovacích systémů firmy AŽD PRAHA pro metro a železnici a je třeba zmínit dílčí dodávky komponent a služeb členských firem ACRI,“ připomněla generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská.

„Jsem rád, že české firmy nacházejí s firmami polskými společná témata a ty pak proměňují v konkrétní formy reálné spolupráce,” řekl ve své úvodní řeči při otevření společného stánku českých firem náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký. „Stávající nárůst přepravních objemů na železnici je odrazem snahy ministerstva dopravy o posílení role tohoto dopravního módu. Hojnou účast českých firem na Veletrhu TRAKO tady v Gdaňsku proto vnímám velmi pozitivně,“ dodal náměstek Rudolecký.

České firmy hodnotí svou účast na veletrhu kladně

„Získali jsme relativně hodně nových kontaktů z různých zemí, se kterými budeme dále pracovat. Dále jsme absolvovali velký počet schůzek se stálými obchodními partnery, což nám ušetřilo spoustu času. V neposlední řadě jsme měli příležitost podívat se na veletrhu na nové trendy,“ zhodnotil účast společnosti MSV Elektronika v Gdaňsku obchodní ředitel této společnosti Ing. Radek Škrobánek. V tomto duchu se neslo hodnocení i zástupců dalších českých firem, které se na veletrhu TRAKO Gdaňsk letos prezentovaly. „Z hlediska VÚKV hodnotíme účast na TRAKO 2017 pozitivně. Tento veletrh je v porovnání s veletrhem InnoTrans výrazně menší, ale o to větší je možnost realizovat obchodní rozhovory do potřebné hloubky. VÚKV se proto účastní TRAKO právě proto, aby získalo nové kontakty zejména v Polsku a koordinovalo se svými zákazníky společný postup v Polsku i s ohledem na poněkud komplikovanou polskou legislativu. Tento cíl se díky aktivní účasti na veletrhu VÚKV podařilo zcela naplnit,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel VÚKV a.s. Ing. Zdeněk Malkovský, Ph.D.

Uzavíraly se i nové kontrakty

SVÚM a.s. vystavoval na TRAKO 2017 poprvé, v rámci ACRI však již v minulých letech vystavoval v Istanbulu a Berlíně. „Na svém stánku jsme uvítali v průběhu výstavy mnoho zahraničních návštěvníků z Polska, Ruska, Bulharska, Švýcarska, Francie a Německa. Potěšitelné je, že se kromě formálních jednání podařilo dojednat i několik obchodních případů v celkové částce zhruba jeden milion korun, které se uskuteční ještě v roce 2017,“ informoval Mgr. Ivo Hain, předseda představenstva SVÚM a.s.

„Postupně rostoucí TRAKO se pro BONATRANS v posledních letech stalo hlavní veletržní událostí lichého roku. Letos poprvé jsme v průběhu TRAKO, ale mimo jeho areál, uspořádali technický seminář o produktových inovacích ve dvojkolí. Konkrétně o řešeních, která snižují celkové náklady životního cyklu, zvyšují bezpečnost a snižují hluk. Zákazníci si obsah a průběh semináře velmi pochvalovali, takže jsem si jistý, že účast na veletrhu i organizaci semináře si za dva roky zopakujeme,“ zhodnotil veletrh zástupce společnosti BONATRANS GROUP a.s. Marcel Ujfaluši. Společnost DAKO-CZ se na veletrhu TRAKO prezentovala patrovou expozicí, kdy spodní část byla pojata jako galerie a prezentovala tak na jednom prostoru zákazníkům novinky ve výrobním portfoliu. „V průběhu týdne na veletrhu proběhlo několik jednání s významnými výrobci kolejových vozidel. Věříme, že mnohá z nich pomohou k posílení obchodních aktivit na trhu. Společnost DAKO-CZ svou přítomností úspěšně podpořila aktivity na polském trhu,“ řekla Bc. Jana Kavalír z marketingu společnosti DAKO-CZ, a.s.

Podepsala se dohoda o spolupráci mezi výzkumnými ústavy

Součástí slavnostního otevření české expozice byl i podpis Dohody o vzájemné spolupráci mezi Výzkumným Ústavem Železničním a polským Instytutem Kolejnictwa. „Snažíme se našim zákazníkům nabízet stále širší spektrum služeb, a to jak v různosti činností, tak i v nadregionálním pokrytí. S polským partnerem jsme se dohodli na možnostech vzájemné spolupráce na případných společných projektech v oblastech železničního zkušebnictví, hodnotitelství, v oblasti certifikace, ve vědě a výzkumu i v dalších oblastech. Region střední a východní Evropy považuji za velký potenciál pro náš další rozvoj," uvedl při této příležitosti předseda představenstva VUZ František Bureš.

Nahoru