English

Opravy železničních tratí pomáhají v boji proti hluku

Ke snižování hluku z železničního provozu přispívají nejen modernizace tratí spojené s kompletní výměnou kolejí v rámci celkových úprav tratě. Pozitivně může jeho hladinu ovlivnit i souvislá výměna ojetých kolejnic se zhoršenými technickými parametry ve spojení s obnovou jejich upevnění k pražcům. Potvrzují to zkušenosti z tratě Praha – Beroun.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) již téměř dokončila modernizaci všech tranzitních koridorů a také řady významných uzlů. Zásadní přestavba ještě v blízké budoucnosti čeká například úseky Praha – Beroun a Lysá nad Labem – Velký Osek, na nichž docházelo i vzhledem k jejich technickému stavu k nárůstu hluku.

Ze strany místních obyvatel, samospráv i hygienické služby opakovaně zazníval požadavek na rychlé a účinné omezení této hlukové zátěže. Konkrétně v případě spojnice Prahy a Berouna podél řeky Berounky tak byla především v posledních třech letech provedena výměna kolejnic na více než polovině tratě. Nové kolejnice se přitom vzhledem ke své životnosti využijí v daném úseku i při budoucí modernizaci. Jen letos se potřebné úpravy prováděly mezi pražským Smíchovem a Radotínem nebo Karlštejnem a Berounem. V Černošicích pak došlo k poklesu hlukové zátěže i vlivem opravného broušení kolejnic v loňském roce.

Na základě opakovaných měření hluku se ukázalo, že rozsah redukce hlukové zátěže v důsledku opravných prací může kolísat, a to zejména v závislosti na původním stavu a parametrech tratě. Už pokles o tři až pět decibelů je velmi pozitivní, neboť je postřehnutelný i lidským uchem. Například v pražské Malé Chuchli, tedy v úseku mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín, byl vliv opravných prací opravdu markantní, když došlo ke snížení ekvivalentní hladiny hluku (porovnávané s limitem) o více než deset decibelů, a to pouze zlepšením parametrů infrastruktury. Původní hodnoty zvukové expozice jednotlivých průjezdů vlaků přitom dosahovaly až sto decibelů.

Jestliže na neopravené trati bylo z hlediska hlukových emisí víceméně lhostejné, jaký typ vlaku po ní jede, nyní patří mezi nejtišší vlaky patrové příměstské jednotky CityElefant se snížením zvukové expozice v průměru o 17 decibelů, následují je expresy a rychlíky s převahou modernizovaných vozů (–13 decibelů). Emise z provozu o něco hlučnějších nákladních vlaků poklesly o přibližně čtyři decibely.

SŽDC se díky těmto výsledkům potvrdil význam provádění opravných prací většího rozsahu všude tam, kde je to nezbytné. Dochází totiž nejen ke zlepšení stavu drážní infrastruktury, ale i ke znatelnému snížení hlukové zátěže od projíždějících vlaků. To je dobrá zpráva pro všechny obyvatele bydlící v sousedství železničních tratí.

Nahoru