English

Náměstek Tlapa jednal v Súdánu a Egyptě i o prohloubení ekonomické spolupráce

Náměstek pro mimoevropské země, ekonomickou a rozvojovou spolupráci Martin Tlapa jednal ve dnech 24.–27. září 2017 v Súdánu a Egyptě.V Súdánu se sešel s náměstkem ministerstva zahraničních věcí A. Bakheetem, se kterým hovořil zejména o vnitropolitické situaci v Súdánu a vývoji v regionu Afrického rohu s důrazem na migrační problematiku. Dále jednal s náměstky ministerstev průmyslu, investic a zdravotnictví.

Náměstka Tlapu doprovodili na cestě do Súdánu zástupci několika českých firem z oblasti energetiky, strojírenství a farmaceutického průmyslu, kteří vystoupili rovněž na podnikatelském semináři. V Súdánu žije početná skupina absolventů českých a československých vysokých škol, kteří stále velmi dobře ovládají český jazyk. V zemi dlouhodobě úspěšně působí tým českých archeologů z Náprstkova muzea a Filozofické fakulty UK.

V Egyptě absolvoval náměstek Tlapa pravidelné politické konzultace se svým protějškem na ministerstvu zahraničních věcí, náměstkem pro Evropu I. Nasrem, při kterých hovořili o bilaterálních otázkách, dalším rozvoji spolupráce Egypta s EU, regionálním vývoji i tématech oboustranného zájmu, jako jsou migrace či terorismus.

Náměstek Tlapa jednal rovněž s náměstky ministerstva průmyslu a obchodu a vojenské výroby. Při všech jednáních byly diskutovány konkrétní kroky k prohloubení ekonomické a obchodní spolupráce. Na závěr svého programu v Káhiře se náměstek Tlapa sešel se zástupci egyptských firem aktivních v ČR a zástupci českých firem, které jsou činné ve vztahu k Egyptu.

Nahoru