English

SŽDC již provozuje nejnovější generaci GSM-R

V první polovině tohoto roku bylo spouštěno do ostrého provozu několik prvních základnových stanic BTS nové generace pro systém GSM-R od společnosti Kapsch CarrierCom. Tato generace základnových radiostanic označovaná jako BTS-R je svojí architekturou již plně připravena i na rozšíření o budoucí evropský drážní rádiový systém označovaný FRMCS.

Jedná se celosvětově o jedinou technologii, která je určena výhradně do drážního provozu a plně splňuje aktuální evropské standardy EIRENE pro interoperabilitu. Společnost Kapsch CarrierCom se v současné době významně podílí na vývoji tohoto nového drážního standardu rádiové komunikace v Evropě. Na přípravách tohoto nového standardu se v rámci UIC aktivně účastní za Českou Republiku Správa železniční dopravní cesty.

V současné době má ČR systémem GSM-R pokryto již cca 1800 traťových kilometrů a dále se pokračuje v rozšiřování stávající sítě. Z hlediska bezpečnosti celého provozu jsou centrální části sítě, které zařizují komunikaci v celé GSM-R síti zdvojení a jsou provozovány v tzv. georedundantním režimu se sdílenou zátěží.

Nahoru