English

Start projektu EPLOS v Polsku

EPLOS neboli Evropský Portál Logistických Služeb je rozvojově – výzkumným projektem orientovaným na služby v oblasti logistiky. Dne 1. července 2017 začalo na projektu EPLOS pracovat konsorcium složené z firmy OLTIS Polska (člen OLTIS Group) a Varšavské Polytechniky.

Projekt obdržel spolufinancování z Národního centra pro výzkum a vývoj Polska v rámci programu EUREKA ve výši jednoho milionu PLN. Tento dílčí projekt, který je realizován v Polsku, je součástí velkého mezinárodního projektu EPLOS, na kterém rovněž v rámci programu EUREKA spolupracuje mezinárodní konsorcium složené z CID International z Ostravy (Česká republika), RELIANT z Prahy (Česká republika), Žilinské univerzity v Žilině (Slovensko) a University of Rijeka (Chorvatsko).

Projekt spočívá ve vytvoření účinného a rozsáhlého internetového nástroje, který umožní přípravu analýz a správu informací o jednotlivých logistických subjektech a logistické infrastruktuře. Systém bude fungovat jako nezávislé centrum informací s nástroji pro vyhledávání a plánování, přístupnými pro všechny subjekty v logistickém řetězci. Bude splňovat přísné požadavky související se zpracováním velkého množství informací v reálném čase.

Projekt bude realizován do poloviny roku 2020.

 

Nahoru