English

Vlaky v ČR je možné zastavit na dálku

Společnosti TTC Marconi a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) úspěšně demonstrovaly novou funkci dispečerského terminálu KONOS a komunikační sítě GSM-R: Dálkové zastavení vlaku, takzvaný Generální STOP. Výsledkem je zvýšení bezpečnosti na více než 1600 kilometrech tratí v ČR.

„Ve velmi krátké době se nám podařilo integrovat množství nesourodých technologií na trase od dispečerského terminálu po brzdy vlaku. Jsem rád, že máme zase o něco vyšší bezpečnost na železnici. Věřím, že nová funkce pomůže předejít budoucím tragédiím,“ říká Richard Hartmann, výkonný ředitel TTC Marconi.

Díky tomuto užitečnému nástroji se již podařilo zachránit mnoho lidských životů a zabránit obrovským materiálním škodám. Proto SŽDC jako správce drážní infrastruktury hledalo možnosti, jak zapojit funkci Generální STOP také do digitálního rádiového systému GSM-R. Jde o obdobu mobilního systému používaného ve veřejných sítích, který je upravený speciálně pro prostředí železnice a postupně se zavádí na významných tratích po celé ČR.

„Na cestě k dnešnímu úspěchu bylo potřeba vyřešit řadu technických a legislativních úskalí. Výsledkem je, že se funkce Generální STOP stává základní vlastností systému GSM-R. Pokud budou evropské orgány souhlasit a zmíněná funkce se dostane do standardů podmínek EIRENE, může být používána ve velké části Evropy,“ uvádí Pavel Surý, generální ředitel SŽDC.

Nahoru