English

STROJÍRNA OSLAVANY rozšiřuje svou nabídku hydraulických tlumičů

STROJÍRNA OSLAVANY se v oblasti železničního průmyslu dlouhodobě profiluje jako výrobce hydraulických tlumičů. Produktové spektrum v letošním roce rozšířila o tlumič vrtivých pohybů osazený senzorem polohy pístnice. Současně probíhá intenzívní vývoj tlumiče s proměnnou charakteristikou pro nákladní vozy, který  přizpůsobuje tlumící síly hmotnosti přepravovaného nákladu.

Řada tlumičů  R110 pro tlumení vrtění na osobních vozech nebo jako tlumiče kmitů skříní na tramvajích, bude  obohacena o odlehčenou variantu v podobě řady R90. Tato řada vychází vstříc požadavkům konstruktérů tramvají na co nejmenší hmotnost použitých komponent.

Nakročením do nové dimenze je tlumič pracující na magnetoreologickém principu, jehož funkční vzor  dokončí STROJÍRNA OSLAVANY rovněž v letošním roce. Magnetoreologické  tlumiče,  vyznačující se mimořádně krátkou odezvou na požadovanou změnu tlumící charakteristiky,  jsou  doposud používány pouze v automobilovém průmyslu. Vedle výroby tlumičů se firma orientuje i na přesné obrábění složitých komponent pro transportní systémy, včetně zajištění materiálů, jejich tepelných a povrchových úprav.

Aktivní  zapojení do výzvy  Průmysl  4.0  probíhá prostřednictvím automatizace a digitalizace firemních procesů a  budováním  robotických pracovišť.

Nahoru