English

Areál Škody Electric získává novou podobu

K nepoznání se změnila vstupní část areálu plzeňské Škody Electric mezi Průmyslovou ulicí a hlavní budovou firmy. Pryč je zeď, která neprostupně oddělovala firmu od městské zástavby, místo oprýskaných neužívaných budov dnes vítá návštěvníky nový moderní vjezd a plochy s parkovou úpravou. První etapa celkové rekonstrukce, jež přišla na více než třicet milionů korun, končí právě v těchto dnech otevřením nového vjezdu do areálu firmy.

„Zaměstnanci a návštěvníci firmy se mohou těšit z nového zázemí moderně koncipovaného vjezdu a vrátnice,“ sděluje generální ředitel Škody Electric Jaromír Šilhánek. Přibylo parkoviště osobních vozidel, zaměstnanci mají k dispozici místa pro úschovu bicyklů v designovém přístřešku, samozřejmostí jsou opravené komunikace a nově zřízené chodníky pro pěší, to vše doplněné travnatými plochami a vysázenými stromy.

Touto rekonstrukcí ale úpravy areálu Škoda Electric nekončí. „Chystáme se například vybudovat v naší hlavní budově zcela nový vstup s recepcí, připravujeme dostavbu této budovy o nové prostory pro jednání se zákazníky a obchodními partnery,“ připomíná některé další záměry vedoucí útvaru Správy majetku Škody Electric Václav Beneš.

„Do konce roku plánujeme dokončit právě zahájenou další etapu rekonstrukce, která je zaměřená na modernizaci staré výrobní haly a její přebudování na nové skladovací prostory. V příštím roce díky demolici historické haly zřídíme další zcela nové parkovací plochy zejména pro potřeby našich zaměstnanců," říká vedoucí útvaru Správy majetku Škody Electric. „Počítáme i s revitalizací území. Přibudou travnaté plochy, keře a stromy, nové komunikace a například i moderní LED veřejné osvětlení. Veškeré práce probíhají za plného provozu firmy,“ doplňuje Václav Beneš.

Modernizací prochází ve Škodě Electric i některé kancelářské a výrobní prostory. Například v letošním roce byla provedena oprava dílny elektromontáže, sociálního zázemí na dílně mechanické montáže, do konce roku budou zahájeny rekonstrukce kanceláří pro útvary nákupu a projektových manažerů. Revitalizace areálu je rozdělena do několika samostatných etap a je rozplánována do následujících dvou let.

Nahoru