English

Lokomotivy Vectron jezdí i na širokém rozchodu

Rozchod pět stop (1 524 mm) není výsadou jen železnic Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu, ale i Finska. Přizpůsobit panevropskou lokomotivu Vectron pro provoz ve Finsku proto znamenalo zvládnout nejen tvrdé severské klimatické podmínky, ale i modifikovat její podvozky pro široký rozchod 1 524 mm.

Možná se zda překvapivé, že Finské železnice si pro budoucí vozbu na svých tratích zvolily nikoliv unikátní, ale interoperabilní elektrické lokomotivy - vždyť napojení Finska na ostatní evropské železnice je ztíženo jak jeho zámořskou geografickou polohou, tak i odlišným rozchodem. Avšak technická kompatibilita je jen jedním z cílů interoperability. Ty čtyři další: bezpečnost, spolehlivost, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí se i ve vnitrostátním provozu projeví plnohodnotně. Finské železnice objednaly 80 lokomotiv s opcí na dalších 97, po úspěšných zkouškách a typovém schválení již byly zahájeny sériové dodávky.

Lokomotivy o výkonu 6 400 kW jsou univerzálně použitelné pro vozbu nákladních vlaků i pro dopravu vlaků osobní přepravy rychlostí až 200 km/h. Jsou řešeny pro napájecí napětí 25 kV a zejména pro manipulaci s vozy na nákladištích dřeva jsou též vybaveny dvojicí pomocných spalovacích motorů.

Nahoru