English

Rozšíření vibračních zkoušek v AV R&D o teplotní box

Společnost AV R&D, s.r.o. od podzimu tohoto roku rozšíří portfolio svých služeb v oblasti zkušebnictví. Stávající výkonný elektrodynamický shaker bude rozšířen o nový teplotní box pro vibrační zkoušky.

Pořízení této technologie významně rozšíří možnosti rekonstrukce provozního namáhání, kdy vibrační zkoušky materiálů i dílů, budou díky teplotnímu boxu vystaveny reálným i extrémním teplotním zatížením. Díky tomuto boxu, bude možné měnit teplotní podmínky vibračních zkoušek v rozsahu -40 ÷ 120°C, realizovaných metodou SWEPT SINE a MULTISINE.

Metoda SWEPT SINE je základní metodou zkoušek životnosti na elektrodynamickém shakeru. Tato metoda je používána na elektrodynamických shakerech v celé České republice i EU, pro ověžení životnosti dílu v oblasti dopravní techniky. Společnost AV R&D disponuje shakerem, který využívá i pokrokovou metodu MULTISINE.  Metoda MULTISINE disponuje možností sčítání několika souběžně realizovaných zatížení SWEPT SINE do jednoho výsledného namáhání zkušebního vzorku. Hlavní výhodou metody MULTISINE je zkrácení času realizace zkoušky až o 75% v porovnání s metodou SWEPT SINE. Dostupnost zkušební technologie MULTISINE, kterou disponuje AV R&D, je velmi omezená v celé EU.

Nahoru