English

Měření jízdních vlastností ve VÚKV a.s.

VÚKV a.s. tradičně nabízí služby spojené s výzkumem, vývojem, zkušebnictvím (akreditované zkoušky kromě elektrotechnických), poradenskými a konzultačními službami v oblasti drážních vozidel a jejich komponentů. Našimi zákazníky jsou čeští i zahraniční výrobci vozidel, dílny na údržbu vozidel, správci infrastruktury a dopravci.

VÚKV a.s. disponuje potřebnými certifikáty a akreditacemi pro systém řízení kvality (EN ISO 9001), inspekční činnost orgánu typu A při posuzování procesu řízení rizik (EN ISO/IEC 17020), zkoušky kolejových vozidel, kontejnerů a hořlavosti (EN ISO/IEC 17025), navrhování svarových spojů (EN 15085-2, třída CL4/CL1) a lepených spojů (DIN 6701-2, třída A4/A1).

Na základě dříve provedených měření jízdních vlastností, provedených např. na vozech metra pro pařížský dopravní podnik RATP se podařilo verifikovat simulační výpočty jízdních vlastností drážních vozidel s velice dobrou shodou výsledků výpočtů a výsledků měření. Tato skutečnost umožnila VÚKV provádět predikci jízdních vlastností vozidel pro řadu zákazníků.

VÚKV a.s. pokračuje v mnoha výzkumných aktivitách, které přinášejí nejen nové poznatky, ale především nové zákazníky, z nichž někteří jsou možná i poněkud netradiční – například pro automobilku Volkswagen jsme provedli posouzení vozů na přepravu autodílů.

 

Nahoru