English

Remotorizace MVTV po deseti letech zpět v Pars

Remotorizace prvního MVTV pro Oblastní ředitelství SŽDC Olomouc proběhla v Pars v průběhu března – května. Poslední taková rozsáhlá oprava montážního vozu trakčního vedení byla ve firmě provedena před deseti lety, tenkrát pro SDC Jihlava.

Zakázku na hlavní opravu s dílčí modernizací jednoho kusu montážního vozidla traťového vedení získal Pars na počátku roku. Obstál tak v nelehké konkurenci firem, které tyto opravy běžně provádí. Mimo periodické hlavní opravy bylo provedeno: dosazení nového motoru, výměnu hydromechanické převodovky, opravu a rekonstrukci elektroinstalace, opravu vytápění a vodního okruhu, opravu pantografového sběrače a opravu podlahy.

Prvky modernizace prošly schválením na Drážním úřadě a vozidlo bylo předáno do zkušebního provozu s předpokladem do konce září 2017. Pars následně získal zakázku na opravu dalších dvou vozů řady MVTV z Ústí nad Labem a také další remotorizaci MVTV jako zakázku Oblastního ředitelství Praha.

Pars nova tak rozšířila své stávající portfolio, které zahrnuje mimo jiné opravy a modernizace elektrických lokomotiv, pantografických jednotek, dieselových jednotek, osobních i řídicích vozů, také o opravy vozů pro údržbu železničních tratí a trakčního vedení.

V letošním roce slaví firma Pars nova, člen strojírenské skupiny Škoda, jubilejních 70 let od založení společnosti. Výstavba hal společnosti byla započata v roce 1947 a několik let poté byl zahájen provoz dílen pod hlavičkou ČSD. Dnes patří Pars nova k předním českým firmám v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel.

Nahoru