English

Železniční trať Moravské Budějovice – Jemnice je na prodej

Stát prodává 21 kilometrů dlouhou železniční trať mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí na Třebíčsku. Chce za ni nejméně 94,68 milionu korun. Nabídky bude státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) přijímat do 29. září. Jemnická radnice ani spolek, který s podporou obcí udržuje osobní dopravu na trati, nyní o koupi neuvažují.

Na památkově chráněné jednokolejce z roku 1896 byla pravidelná osobní doprava zastavena 31. prosince 2010, podle úřadů kvůli ztrátovosti. Stále tam jezdí výletní a nákladní vlaky. Jemnice se s ukončením jízd pravidelných vlaků nechce smířit, mezi zájemci o odkup trati ale nebude.

Jízdy osobních vlaků na trati, které jsou hlavně v létě o víkendech, zajišťuje s podporou obcí Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Za sezonu přepraví kolem 4000 lidí. Ani tento spolek se o odkup železnice ucházet nebude. Martin Kouřil se spolku uvedl, že v prvním kole je trať nabízena v podstatě za účetní hodnotu. A ta je prý na trhu neakceptovatelná. Předpokládá, že jako u jiných tratí, které se prodávaly, bude cena klesat.

Nahoru