English

Hospodářská komora chystá podnikatelskou misi do Alžírska

Hospodářská komora ČR připravuje v alžírském hlavním městě a v městě Oran 450 km západně od Alžíru podnikatelská fóra, během kterých se setkají čeští a alžírští podnikatelé. Komora si od těchto akcí slibuje návrat české značky do této frankofonní země, která spolu s Egyptem a Libyí byla už od dob první republiky po desetiletí tradičním obchodním partnerem Československa.

Firmy si uvědomily, že Alžírsko patří mezi trhy s vysokým prodejním potenciálem, navíc vzájemné vztahy s Alžírskem v obchodně ekonomické oblasti se opírají o dlouholetou tradici spolupráce. ČR si v teritoriu vybudovala velmi dobré jméno jako strojírenská velmoc. Pomáhá i fakt, že řada současných představitelů alžírské státní správy, státních podniků a soukromých firem studovala v 70. a 80. letech v Československu.

Uspět na více než 40milionovém trhu Alžírska, jehož páteří je ropa a zemní plyn, by mohly firmy z oblasti zpracování surovin a energetiky, tak i strojírenství, zdravotnictví, sklářství, textilního a obuvnického průmyslu, zemědělství, potravinářství, ale i obranného průmyslu. Ostatně spolupráce ozbrojených sil obou zemí jak v oblasti hmotných dodávek, tak v oblasti výuky a přípravy specialistů, má bohatou tradici. Do Alžírska v minulosti mířily zbrojní dodávky i v podobě tanků, ale také řada alžírských pilotů a techniků studovala právě v Československu.

Obchodní výměna dosahovala největších objemů v 80. letech, kdy Československo poskytlo Alžírsku významné úvěry na nákup vojenské techniky a výstavbu investičních celků. K prudkému poklesu obchodní výměny došlo v 90. letech. České firmy do Alžírska v roce 2016 vyvezly zboží jen za 143 milionů USD, dovoz činil dva miliony USD. V alžírském městě Relizane před několika dny otevřela svou 15. továrnu také automobilka Škoda.

Vstup zahraničního kapitálu do Alžírska je omezen na společné podniky s alžírskými partnery a s předkupním právem alžírského státu na zahraniční podíl za 49 procent. Trvalé zastoupení společnosti v teritoriu je ale nejúčinnější formou budování obchodní pozice na alžírském trhu. Osobní kontakt má v Alžírsku totiž větší význam, než je tomu v evropských poměrech.

Podnikatelská fóra se uskuteční v rámci obchodní mise, během níž delegace podnikatelů doprovodí na přelomu září a října náměstka ministra zahraničních věcí Miloslava Staška na jeho pracovní cestě do Alžírska. Do mise se může přihlásit kterákoli tuzemská firma zvažující expanzi na alžírský trh.

Nahoru