English

Siemens rozšiřuje své služby v oblasti údržby vozidel i infrastruktury

Společnost Siemens převezme skupinu MRX Technologies a rozšíří tak svoje portfolio v oblasti prediktivní údržby založené na digitalizaci. Skupinu MRX Technologies tvoří společnosti JRB Engineering Pty Ltd., MRX Technologies Ltd., MRX Rail Services Pty Ltd. a MRX Rail Service UK Ltd. Skupina bude vedena jako právně nezávislá firma v rámci divize Mobility. Strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat finanční podrobnosti akvizice.

Skupina MRX Technologies nabízí služby výrobcům a provozovatelům železničních systémů již od roku 1996. Disponuje širokou škálou měřicí techniky pro monitorování stavu jednotlivých komponentů kolejových vozidel i železniční infrastruktury. Výstupem měření jsou údaje, které se používají k optimalizaci údržby železničních systémů a zvyšují jejich hospodárnost.

„Společnost Siemens se zaměřuje na prediktivní údržbu vycházející z aktuálního stavu. Díky digitálnímu sledování komponentů a systémů spolu s odbornou analýzou dat mohou naši systémoví experti rozpoznat zdroje závad už v rané fázi. Akvizicí skupiny MRX Technologies jsme získali vysoce kompetentního partnera pro sběr širokého spektra dat o železničních systémech – základ našeho centrálního diagnostického systému,” říká Johannes Emmelheinz, ředitel servisu divize Mobility společnosti Siemens AG.

„Naším cílem je nabídnout zákazníkům ještě vyšší dostupnost systému. Digitalizací dat z údržby v kombinaci se systémem pro analýzu dat a s odbornými znalostmi firmy Siemens vytváříme unikátní nabídku v tomto oboru,” uvedl Jim Blair, akcionář a jednatel skupiny MRX Technologies.

Prediktivní údržba kolejových vozidel a železniční infrastruktury získává na důležitosti. Provozovatelé vyžadují v dnešní době od svých vozidel a infrastruktury téměř stoprocentní disponibilitu, protože závady je stojí finance, způsobují zpoždění a obtěžují cestující, přepravce i zákazníky v nákladní dopravě. Železniční dopravci stále častěji přenášejí odpovědnost za údržbu kolejových vozidel na jejich výrobce. V důsledku toho jsou objednávky nových vozidel nyní zpravidla spojeny s dlouhodobými smlouvami o údržbě, někdy až do konce jejich plánovaného životního cyklu.

Nahoru