English

V letošním roce si připomínáme 110 let výzkumu v Plzni

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. si v letošním roce připomíná již 110 letou tradici výzkumu a zkušebnictví. V roce 1907 byly v rámci podniku ŠKODA založeny samostatné chemické, metalografické a mechanické laboratoře známé pod názvem Pokusný ústav.

V roce 1917 je zprovozněna nová budova v níž se nachází sídlo ústavu dodnes. V padesátých letech 20. století vzniká Strojní výzkum a záhy se stává součástí Výzkumného ústavu ŠKODA. Důležitým mezníkem, zejména pro oblast dopravního strojírenství, byl začátek osmdesátých let, kdy se zprovoznila hala dynamické zkušebny v Plzni – Bolevci. V roce 1993 vznikl samostatný právní subjekt ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Od roku 2006 má společnost nového vlastníka jímž je ÚJV Řež a.s. ze skupiny ČEZ a od roku 2011 nese společnost současný název.

V současné době Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. patří mezi přední výzkumné a zkušební instituce nejen v ČR, ale i v Evropě. Společnost nabízí široký okruh služeb v oblasti akreditovaného zkušebnictví, výzkumu a vývoje a to zejména pro energetiku, dopravní strojírenství a ostatní průmysl. Každoročně poskytne své služby více než 500 zákazníkům z ČR i celého světa.

Nahoru