English

UniControls letos oslaví dodávku 5000. dílu TCN-gatewaye

Společnost UniControls oslaví v letošním roce dodávku 5000. dílu TCN (Train Communication Network) gatewaye, které jsou používány jako hlavní komunikační uzel ve vlacích, lokomotivách, osobních vozech a vozech metra ve Francii, Finsku, Itálii, Rakousku, Číně, Turecku, Indii, Argentině, České republice, Slovensku nebo i v Ghaně a v řadě dalších zemí.

TCN gateway je zařízení zajišťující interoperabilitu elektronických systémů mezi kolejovými vozidly různých výrobců. Součástí interoperability je funkce inaugurace, tedy vzájemné rozpoznání všech systémů aktuální skladby vlaku. Inaugurace probíhá automaticky při každém spojení/rozpojení soupravy a umožňuje tak součinnost jednotlivých vozidel vlaku bez nutnosti zásahu personálu.

Automaticky tak fungují systémy řízení trakce, ovládání dveří, klimatizace, audiovizuálního informačního systému, případně rezervačního systému či kamerového systému. Standardizace mezivozové komunikace byla na mezinárodní úrovni završena v roce 2005 vydáním 4. edice vyhlášky UIC 556. V témže roce uvedla společnost UniControls na trh TCN-gateway, zařízení homologované dle UIC 556.

Nahoru