English

Dobrovolná dohoda pomáhá zlepšovat životní prostředí už čtvrtý rok

Pobyt dětí na ozdravném pobytu v Tatrách či jarní úklid biokoridoru řeky Olše na Třinecku. To jsou jen dvě z řady aktivit vyplývajících z Dobrovolné dohody Třineckých železáren a Ministerstva životního prostředí. Platí do konce roku 2017. Díky ní se v průběhu loňského roku podařilo podniknout celou škálu aktivit, které pomohly životnímu prostředí.

 

„Vedle snížení znečištění ovzduší z domácích topenišť pomocí kotlíkových dotací a snižování množství emisí z dopravy považuji tyto dohody za jeden z velmi užitečných nástrojů pomáhajících k postupnému zlepšování kvality ovzduší v České republice,“ informoval ministr životního prostředí Richard Brabec.

V rámci dobrovolné dohody firma plní každý rok 16 aktivit. Jednou z nich je organizování ozdravných pobytů pro děti, do nichž huť loni vložila 1,5 milionu korun. „Ozdravné pobyty jsou pro nás srdeční záležitostí, protože děti si těch deset dnů v období topné sezóny opravdu užijí velkou dávku průzračného vysokohorského vzduchu. Ovšem je to jen jedna z mnoha aktivit vedoucích ke snižování dopadů výrobní činnosti na okolí hutě, které jsou součástí řízení firmy a patří u nás ke každodenním procesům,“ uvedl generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

Nahoru