English

Špičky evropské železnice jednaly v Praze i o zlepšení spojení s Berlínem či Mnichovem

V Praze se sešli generální ředitelé (CEO) nejvýznamnějších evropských železničních společností a asociací na plánovaném summitu, aby diskutovali o aktuálních trendech v železniční dopravě. Summitu se účastnilo 17 šéfů drážních organizací. Pořadatelem této mezinárodní akce byly tentokrát České dráhy, a.s., a Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Tato setkání se konají každoročně. Loni se summit uskutečnil ve švýcarském Luganu, před dvěma lety v Lisabonu a tentokrát se rozhodovalo mezi Prahou, Madridem a Stockholmem. „Je to jedinečná událost pro Českou republiku, která se opakuje jednou za desítky let. Setkání CEO železničních podniků představuje platformu pro diskusi o tématech, která řešíme napříč kontinentem. Jde zejména o otázku zvyšování ochrany cestujících před riziky terorismu, ale také o témata rozvojová, jako jsou zavádění jednotných systémů pro informování a odbavení zákazníků nebo zkvalitnění spojení východ – západ. Třeba mezi Prahou a Mnichovem, což by pomohlo zvýšení konkurenceschopnosti jak osobní, tak nákladní železniční dopravy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Pavel Krtek, který je zároveň členem řídicího výboru Společenství evropských železničních společností (CER).

„Z pohledu správce infrastruktury považujeme za prioritní zvyšování úrovně zabezpečení provozu postupným zaváděním systémů GSM-R a ETCS. Implementací těchto technologií lze zabránit železničním nehodám s fatálními následky, případně tyto následky zmírnit. Samotný fakt existence a provozování systému ETCS je jedním z faktorů vedoucím ke zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti železniční dopravy. V současné době je těsně před dokončením úsek Břeclav – Brno – Česká Třebová – Kolín, dále realizujeme ETCS v úseku Petrovice u Karviné – Přerov – Břeclav a další úseky Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín a Přerov – Česká Třebová budou následovat,“ informoval generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Mezi tématy summitu byly například ochrana před hrozbou terorismu, propojení Evropy sever / jih – pro ČR je důležité zlepšení spojení východ / západ, například na linkách Praha – Mnichov a Praha – Berlín, jednotný informační a odbavovací systém, automatické vedení vlaků či otevírání trhu železniční dopravy v Evropě. Na programu byly rovněž dvě prezentace od renomovaných světových konzultačních společností, a to o dopadu globálních trendů, jako jsou oteplování, růst populace či masivní migrace, na byznys železniční dopravy, a také o nových evropských pravidlech o ochraně osobních dat.

„Jedním z vážně diskutovaných témat byla ochrana cestujících a železnice před hrozbou terorismu. Systémů na její posílení je celá řada, včetně sofistikovaných kamerových systémů, bezpečnostních rámů či detektorů výbušnin. Další možností je povinný registr cestujících,“ upozornil na jeden z aktuálních problémů železnice Pavel Krtek. Podle jeho slov České dráhy se této diskuse účastní a považují téma bezpečnosti za mimořádně závažné. „Opatření pro její posílení však můžou zároveň snížit konkurenceschopnost železnice. Ve chvíli, kdy budeme po zákaznících vyžadovat bezpečnostní kontroly nebo jejich osobní údaje, velmi pravděpodobně jich část ztratíme. Najít pro veřejnost přijatelné řešení je proto obtížné,“ doplnil.

Další diskuse se vedla na téma regulace a pravidla ze strany Evropské komise. „Příkladem jsou přísné technické normy, evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS, tiché brzdy, obnovitelné zdroje energie atd. Tato opatření na jednu stranu vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu, snížení hluku, ochraně životního prostředí, na straně druhé však zatěžují ekologickou železnici náklady, které silniční dopravci nemají. Železnice by se tak mohla stát nekonkurenceschopnou. I o tom je potřeba se bavit,“ uzavřel Pavel Krtek.

Nahoru